همه چیز درباره جذام

جذام

همه چیز درباره جذام   و اتیان المرأه الحائض یورث الجذام فی الولد. نزدیکی با زن حائض جذام را به فرزند ارث میدهد. ) از قدیم ترین ایام زن در حال حیض مورد استفاده مرد قرار نمیگرفت نفرت و انزجاری که در این حال مانع مقاربت میشد یکی از راهنمائیهای طبیعت …

ادامه نوشته »

دیوانگی چیست…؟؟

دیوانگی

دیوانگی چیست…؟؟   و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون. آمیزش پی در پی صحیح است بیآنکه غسلی میانش فاصله شود بفرزند ارثی از جنون میدهد. ) بعد از عمل مجامعت و لو اینکه انزال منی نشود باید بدن را شستشو داد زیرا عمل مذکور …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره عسل

عسل

همه چیز درباره عسل   و اعلم ان للعسل دلایل یعرف بها نفعه من ضره الی … عسل نیز دارای نشانههائی است که بآنها سود و زیانش از هم شناخته میشود عسلی که بوئیدن آنها تولید عطسه میکند و آنها ) که نوشیدنش سکر و مستی میآورد و آنهائی که چشیدنش …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره لاغری

لاغری

همه چیز درباره لاغری   و من اراد ان یکون صالحا خفیف الجسم و اللحم فلیقلل من عشائه. کسی که میخواهد سالم و بدنی سبک و کم گوشت داشته باشد از شامش بکاهد. ) گوشتها و عضلات بمقداری لازم است که هیکل استخوانی ما را بپوشاند و چنانچه زیادتر از …

ادامه نوشته »

علاج سرگیجه

سرگیجه

علاج سرگیجه   و من خشی الشقیقۀ و الشوصۀ فلا یؤخر اکل السمک الطری. هر کس از درد شقیقه متألم است و آنکه از مرض شوصه ناراحت است خوردن ماهی تازه را بتأخیر نیندازد. ) شوصه دردی است که در شکم پیدا میشود و بباد و ورمهائی که در اضلاع …

ادامه نوشته »

دندان چگونه سفید میشود؟

سفید کردن دندان ها

 دندان چگونه سفید میشود؟   اشاره و من اراد ان یبیض اسنانه فلیأخذ جزء من ملح اندرانی و مثله زبد البحر فیسحقها ناعما و یستن به. کسی که میخواهد دندانهای سفیدی داشته باشد مقداری نمک ترکی (اندرانی) و بهمان اندازه کف دریا (زبد) هر دو را نرم سائیده به دندانها …

ادامه نوشته »

رهائی از آزار معده

بیماری معده

رهائی از آزار معده   و من اراد ان لا یؤذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماء حتی یفرغ و من فعل ذلک رطب بدنه و ضعف معدته و لم یأخذ العروق قوه الطعام فإنه یصیر فی المعده فجا اذا صب الماء علی الطعام. کسی که میخواهد بآزار شکم مبتلا نشود …

ادامه نوشته »

پیشگیری از حبس البول

حبس البول

پیشگیری از حبس البول   و من اراد ان لا یشتکی مثانته فلا یحبس البول و لو علی ظهر دابته. کسی که میخواهد از ناراحتی مثانه شکایت نکند بول خود را نگه ندارد و لو اینکه سوار اسب باشد. ) بسیاری از مردم در تخلیه ادرار تنبل و مسامحهکارند و …

ادامه نوشته »

رهائی از آزار مثانه

بیماری مثانه

رهائی از آزار مثانه   و من اراد ان لا یجد الحصاه و حصر البول فلا یحبس المنی عند نزول الشهوه و لا یطل المکث علی النساء. کسی که میخواهد بسنگ مثانه و حبس البول مبتلا نشود موقع انزال شهوت جلوی منی را نگیرد و کار مجامعت را طولانی  نکند. …

ادامه نوشته »

رهائی از فراموشی

فراموشی

رهائی از فراموشی   و من اراد ان یقل نسیانه فلیأکل کل یوم ثلث قطع زنجبیل مربی بالعسل و اکل الزبیب بالغداه علی الریق یزید قوه فی الذهن. کسی که میخواهد فراموشیش کم شود هر روز سه قطعه زنجبیل پرورده بعسل بخورد و خوردن کشمش صبح ناشتا حافظه را  تقویت …

ادامه نوشته »