آبله و عوارض مربوط به آن


آبله و عوارض مربوط به آن

آبله و عوارض مربوط به آن

 اگرچه روز بروز کمتر می شود. هنوز گاهی در افراد تلقیح شدهبچشم میخورد. باین دلیل و همچنین، بعلت آنکه این بیماری خطرناک ممکن است با موارد سخت آبله مرغان اشتباه شود. مشخصات بالینی آن بطور مختصر شرح داده می شود: دوره نهفتگی بیماری از ۵ تا ۹ روز است. علائم - بطور کلی شدید است. استقرار بیماری ساخت و ناگهانی و همراه با لرز، استفراغ یا تشنجی است. تب بسرعت به ۴۰ درجه یا بیشتر میرسد و همزمان با آن تعداد نبض و تنفس افزایش مییابد. سردرد تمرکز در پیشانی و درد در قسمت پائین کمر شدید است و این علائم همراه با فرسودگی نمایان بیمار ما را بفکر آبله میاندازد. دانه های ریز رنگ سرخ تیره ظهور کرده برامده می شوند. در روزهای پنجم و ششم در نخستین ضایعات پدید آمده مایع جمع میگردد و منطقه نامنظم سرخ رنگی دور هر دانه را فرا میگیرد در این مرحله دانه ها شکل و اندازه ظاهر نخودهای ریزی را دارند که روی پوست پراکنده باشند و نوک آنها مشخص فرو رفته است، در روز نهم مایع به چرک مبدل میگردد و ضایعات وسیعتر می شوند. در این مرحله تب و فرسودگی باز میگردد. درد شدید در سر و پشت و پا نمایان می شود. در پوست احساس سوزش مشخص میشود و بیمار سخت ناخوشی و بی حال است. ممکن است. در غشاءهای مخاط دستگاه تناسلی دانه بزند. چشم ممکن است ورم کند و از شدت ورم بسته شود. صدایش خشن و دو رگه گردد و عمل بلع سخت و دشوار شود. در حدود روز دوازدهم ضایعات شروع به فروکش میکند. در این موقع ممکن است خارش شدید باشد. بسیاری از دانه ها می ترکد و چرک آنها خشک  شده دلمه ای روی زخم تشکیل میدهد که بوی گند تهوع آوری دارد. کم کم کلمه ها میافتند جای آنها بصورت مهرابله که شکل صورت را زشت میکند.ترتیب مجموع دوره بیماری به پنج تا شش هفته میرسد. بیمار تا زمانیک .پوسته نریخته اند امکان سرایت دادن با دیگران را داردعوارض آبله معمولاً عفونت ثانوی است که اغلب بشکل زرده زخم تظاهر میکند. کند خونی و در کودکان عفونت گوش میانی از عواقب عادی بیماری است.درمان - این بیماری بسیار سخت مراقبت طبی دقیق لازم دارد که بهتر است در بخش بیماری های واگیردار بیمارستان عملی شود. جلوگیری از توسعه بیماری اهمیت فراوان دارد و یا جدا کردن بیمار و ضد عفونی کردن همه مدفوعات و ترشحات بدن او انجام میگیرد. برای بهبودی علائم عمومی شدید تدابیر گوناگون پزشکی باید به کار رود. آبله درمان اختصاصی ندارد اما پرستاری مداوم و شایسته در آن حائز اهمیت درجه اول است بوی گند دانه های آبله شدید است. و از اینرو باید اطاق را پیوسته تهویه کرد و در صورت امکان از دستگاه ضد بوی برقی برای اطاق بیمارستان استفاده جست. موارد خفیف آبله را بجز تدبیر خاصی برای جلوگیری از انتشار عفونت می توان مانند آبله مرغان مداوا کرد.مصونیت در برابر آبله جز مدت کوتاهی که کودک نوزاد متولد از مادر آبله گرفته یا تلقیح شده مصون از ابتلا به آبله است. مصونیت دیگری در برابر آبله وجود ندارد. همه کسی ممکن است. آبله بگیرد. مصونیت فعال فقط یا در اثر تلقیح یا ابتلای به آبله حاصل می آید. تلقیح بوسیله ویروس ابله کودکان که شبیه آبله انسانی است و سبب آبله در گاو می شود. در سراسر جهان بعنوان وسیله پیشگیری از آبله شناخته شده است. در بسیاری از کشورها تلقیح واکسن آبله اجباری است اما در بعضی ایالات آمریکا تلقیح واکسن بر ضد آبله اجباری نیست سالی چند هزار مورد آبله دیده میشود. همه کودکان را باید ضد آبله در سال اول زندگی تلقیح کرد بعداً با فواصلی این کار را تکرار کرد  زیرا تلقیح در اکثر موارد بیش از هفت سال مصونیت نمی دهد مواقع تلقیح مایه آبله - مایع آبله را در این مواقع و موارد نباید تلقیح کرد: ۱- بیماران مبتلا به امراضی کلیوی و مرض قند (مگر در مواردیکه واقعاً خطر سرایت آبله خیلی زیاد باشد و آبله بصورت همه گیری در آمده باشد. در آنصورت باید آبله کوبی با قید احتیاط انجام شود)۲- در بیماریهای جلدی بخصوص اگزما (سودا). ۳- در یکماهه اول و آخر آبستنی هم بهتر است. آبله کوبی نشود۴- به کودکان نارس تا موقعیکه رشد آنها کافی نشده. ۵- به کسانی که واکسنهای زنده مثل واکسن سل واکسن سرخک و یا واکسن فلج خوراکی تلقیح کردهاند تا یکماه نباید آبله کوبید. ۶- در بیماران مبتلا به سرطان خون و سایر سرطانها آبله کوبی ممنوع است. ۷- در مواقعیکه شخص تبب دارد و بیک بیماری عفونی مبتلا است هرگز نباید آبله کوبید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد