آب نیشکر جایگزین خوب نوشیدنی های سرشار از قند …


آب نیشکر جایگزین خوب نوشیدنی های سرشار از قند …

آب نیشکر جایگزین خوب نوشیدنی های سرشار از قند ...

 

نیشکر چیست ؟

گیاهی است از تیره گندم و یا از خانواده غلات Gramineae، چند ساله که ساقه هوایی آن به بلندی دو تا پنج متر می رسد. به شکل نی استوانه ای می باشد که دارای گره متعدد و مملو از مایع شیرینی است،رنگ ساقه آن بر حسب ارقام مختلفه متفاوت و بین آنها رنگ زرد بیشتر و رنگ قرمز و سایر رنگها نیز دیده میشود.برگ آن باریک و دراز مانند روبان و دارای دندانه بسیار ریز در کناره ها می باشد و طول برگها تا دو متر نیز می رسد.نیشکر در سن دوازده تا پانزده ماهه به گل می نشیند؛گل آن اغلب عقیم و در مواقعی که به دانه می نشیند؛ دانه ها یا تخم آن بسیار ریز است. این گیاه ازآسیا برخاسته و در اغلب مناطق حاره و گرمسیری کاشته می شود، در ایران نیز در خوزستان می کارند.

منطقه کشت نیشکر

خاستگاه اصلی نیشکر در جنوب شرقی آسیا است ولی خاستگاه گونه‌های مختلف آن، مناطق متفاوتی می‌باشد. مثلاً گونه باربری در هند یافت شده‌است و خاستگاه گونه‌های ادول و افیسینارم گینه نو است.

نام دیگر نیشکر

شکرانی - شکر شرخ - شکر قرمز - شکر مازندران - شکر طبرزر - قصبالسکر،

درمان با نیشکر

نیشکر سرشار از قند است. آب نیشکر که سرشار از مواد مغذی ضروری می باشد، بسیار سالم است.آب نیشکر که نوعی نوشیدنی انرژی زای طبیعی است جایگزین خوب نوشیدنی تهیه شده سرشار از قند است 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد