آب یکی از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان


آب یکی از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان

 آب یکی از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان

 

 آب پس از اکسیژن، آب از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان است، انسان میتواند بدون غذا تا ۵ هفته و حتی بیشتر زنده بماند ولی بدون آب حد اکثر فقط برای چند روز میتواند ادامه حیات دهد. بطور دقیق مدت زمانی که هر شخص میتواند بدون آب زندگی کند بسته به مقدار آبی است که به طور مختلفه در آن مدت بدنش از دست میدهد. مثلا کسی که در آفتاب سوزان صحرا  راهپیمایی میکند آب بدنش با چنان سرعتی از دست میرود که ممکن است در کمتر از ۲۴ ساعت در اثر بیآبی و آب نخوردن هلاک شود. طول مدت بی آبی بدن، یعنی مدت زمانی که شخصی از آب خوردن احتراز میکند هرچه بیشتر باشد علائم کمبود آب در بدن شدیدتر ظاهر میشود. اولین علائم کم شدن آب بدن، ضعف، خستگی، تشنگی، خشکی دهان میباشد و پس از آن کم شدن وزن بدن و اختلالات روانی و مغزی پیش میآید. در این دوران شخص، لجوج و ترشرو و عصبانی میشود. گونه ها بیرنگ و لب ها خشک و آبیرنگ و قابلیت کشش و انعطاف پوست کم میشود و چشم ها گود میرود.مقدار ادرار خیلی کم و وزن مخصوص ادرار زیاد میشود، یعنی غلظت آن بالا میرود و بالاخره در عین حال که نبض هنوز میزند و گردش خون جریان دارد تنفس بسیار مشکل میشود. حجم خون به قیمت آب موجود در داخل سلول هایش تا مدت زیادی ثابت میماند و بهموازات از دست رفتن آب سلول ها در سایر قسمت های بدن سیستم اعصاب نیز تحت تأثیر خشکی قرار گرفته و اعصاب اولین قسمتبدن است  که تغییرات محسوسی در کار آن ها ایجاد شده و اختلال در اعصاب ظاهر میگردد. اگر کمبود آب برای انسان در مناطق یا هوای خیلی گرم اتفاق بیفتد ممکن است علائم انواع گرما زدگی و سوختگی شدید نیز ظاهر شود. در موارد گرمازدگی ممکن است با خوردن آب نمک یا آب خالص بیمار به حالت عادی برگردد ولی در موارد سوختگی های شدید در اثر گرما در دوره بی آبی کار بیشتر مشکل است و مراقبت های جدی پزشکی را ایجاب مینماید و اگر خیلی سریع به بیمار نرسند ممکن است بیمار تلف شود. ۵۵ درصد وزن بدن هر فرد را آب تشکیل میدهد و مقدار دقیق آب در بدن هر فرد وابسته به مقدار چربی موجود - در حدود ۶۵ در بدن است. هرچه چربی موجود بدن بیشتر باشد مقدار آب بدن کمتر است. در مدت یک بازی فوتبال یا بسکتبال یک بازیکن ممکن است در حدود ۷ کیلو گرم وزن کم کند که قسمت عمده آن آب است. ۵ درصد - این کاهش آب بدن در مدت کوتاهی باید جبران شود و جانشین شود زیرا یک شخص سالم و نرمال فقط میتواند ۱۰ وزن بدن، کاهش آب بدن را تحمل کند که درعینحال علائم خشکی در بدن ظاهر نشود، مشروط بر اینکه خیلی زود کاهش آب جبران شود. از دست رفتن آب بدن به چندین صورت ممکن است تحقق یابد. اولین طریق از دست رفتن آب ادرار است که کلیه ها عامل آن میباشند، برخی اشخاص بطور طبیعی مقدار ادرارشان کم است در صورتی که برخی دیگر در هر ۲۴ ساعت دارای ترشح ادرار زیادی هستند. حجم ادرار منعکس کننده عادت اشخاص به خوردن آب است. اشخاصی که معمولا آب زیاد میخورند بیشتر ادرار میکنند. در مواردی که آب بدن از طریق دیگری نظیر عرق کردن از دست برود نیز حجم ادرار کاهش مییابد، مگر اینکه با خوردن آب جبران شود. هروقت مقدار آبی که به بدن میرسد کاهش یابد یعنی آب یا سایر مایعات کم خورده شود و یا عرق کردن و تبخیرکمتر نمیشود، زیرا ما دام که فعالیت و کار سوخت و ساز بدن حتی در سطح پایین جریان دارد مرتبا فضولات از ته در بدن تولید شده و مقداری آب لازم است که این فضولات را با خود دفع نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد