آتل بندی روشی مفید برای جلوگیری از خونریزی،کاهش درد و تورم


آتل بندی روشی مفید  برای جلوگیری از خونریزی،کاهش درد و تورم

آتل بندی روشی برای جلوگیری از خونریزی،کاهش درد و تورم

  آتل بندی موجب جلوگیری از خونریزی، کاهش آسیب به اعصاب و عروق نزدیک به استخوان شکسته و کاهش درد و تورم می شود. بنابراین هدف از آتل بندی ثابت کردن عضو صدمه دیده در همان حالتی که هست، می باشد و برای انجام این عمل باید مفصل بالا و پایین محل صدمه دیده را نیز ثابت و بی حرکت کنید. انتهای عضو آتل بندی شده را جهت بررسی نبض و بستر مویرگی ناخن برای اطمینان از برقراری جریان خون، بیرون از آتل بگذارید. آتل هابه صورت تجاری برای اعضاء مختلف بدن در فروشگاه ها موجود است ولی یک امدادگر باید دارای قوه ابتکار عمل باشد زیرا این وسایل تجاری همیشه در دسترس نیستند ولی امدادگر می تواند به جای آتل تجاری از بالش، مقوا، تخته، چوب، نردبان، روزنامه، مداد و غیره یا حتی عضو سالم مجاور عضو صدمه دیده، مثلاً انگشت سالم و صدمه دیده یا پای سالم و صدمه دیده و یا بازوی آسیب دیده بهقفسه سینه و... استفاده کند.- در آتل بندی بانداژ باید از انتهای اندام به ابتدای آن انجام پذیرد.- امدادگر هیچگاه نباید سعی در جا انداختن دررفتگی و یا هر شکستگی در ستون فقرات، مچ، زانو، آرنج و کتف بنماید.- اتل نباید دارای زوائد ایجادکننده ضایعه مثل میخ و یا تیغ و... باشد.- هرگاه مصدوم از چند شکستگی رنج می برد، ابتدا به آسیبی برسید که دارای اولویت است مثل ستون فقرات.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد