آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت دوم


آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت دوم

قطع ترشح عضوی پیشاب یا ادرار

طبق تحقیقات و گزارشات آشارد این دسته از آنوری ها یا در اثر ضایعات سلول های پوششی لوله های ادراری ویا در اثر اختلالات حاصله در جریان خون عمومی پیش آمد میکنند.

آنوری های دسته اول هنگامی اتفاق میافتند که ضایعات سلولهای پوششی لوله های ادراری فوق العاده شدید و درون لوله های نامبرده از سلولهای پوششی متفلس و اسیداوریک و غیره پرو راه خروج پیشاب کاملا" مسدود باشد یعنی بفرض آنکه گلمرول ها هم بتوانند پیشابی ترشح نمایند راه خروجش بنحوی مسدود باشد که ادرار مترشحه نتواند به لگنچه و مثانه راه یابد .علت پیدایش این دسته از آنوری ها یا ورم های عفونی و حاد گرده (مخملک، حصبه، خناق ، ذات الریه، مالاریا و غیره)، یا ورم های سمی (سوبلیمه، فسفر، کانتارید، استرکنین، تریاک، سوختگی های شدید، و مسمومیت های بعد از بیهوشی بوسیله کلروفرم و اتر) و با ورم های مزمن این عضو میباشند.

اما آنوری های دسته دوم یعنی آنهائیکه در اثر اختلالات حاصله در جریان خون عمومی پیشآمد میکنند ممکن است علتشان فشار وارده بر رگ های گرده با مسدود شدن آنها، کم شدن فشار خون سرخرگها (آسیستولی)، زیاد شدن فشار خون سیاهرگها بعلت کم شدن فشار در سرخرگها ازدیاد فشار در سیاهرگ باب (آنوری کبدی )، فساد خون در اثر خفگی یا کسر مقدار آب خون بعلت اسهال و بائی شکل و غیره، ویا بالاخره انقباض شدید رگهای موئین گرده در اثر یک عمل انعکاسی باشد ( اعمال انعکاسی مولد آنوری خود ممکن است بعلت یک شوک حاصله از شکستن سنگ مثانه، اتساع پیشابراه ، شستشوی مثانه بانیترات دارژان ، ضربه های وارده بگرده و اعمال جراحی ، و یا در اثر یک ضایعه عصبی و مغزی مثل ضربه های وارده به مغز یا مغز تیره بوجود آیند)

بیمار مبتلا به آنوری ترشحی در دو سه روز اول یعنی دوره تحمل کوچکترین شکایتی جز قطع ترشح پیشاب ندارد اما پس از گذشتن ابن دوره و در صورت  برقراری حادثه کم کم علائم مسمومیت از اوره یعنی سردرد، ا ستفراغ ، خون - ریزی های مختلف، ورم بدن، تنگی مردمک چشم و غیره نزدش ظاهرو در عرض سه تا ۶ روز موجب مرگش میگردند. .

دوره تحمل حادثه آنوری در نزد بیماران خیالاتی طولانی تر از مدت نامبرده میباشد زیرا علاوه بر آنکه مقداری از سموم پیشاب این بیماران از راه جلد و روده ها دفع میگردد سوخت و ساز بدنشان نیزبطین و فوق العاده کند می باشد  

. تنها عارضه قابل اشتباه با آنوری ترشحی شاش بند شدن است که تمیزش از حادثه مزبور آسان بوده و هیچگونه اشکالی ندارد زیرا در قطع ترشح پیشاب علاوه بر آنکه بیمار ادرار نمی نماید حس ادراری هم ندارد بعلاوه اگر مثانه را هم میل بزنند پیشابی در آن وجود نخواهد داشت .  برای درمان آنوری های ترشحی باید اولا " سلولهای پوششی لوله های ادراری را ترمیم نموده و بکارانداخت . ثانیا "جریان خون را در گرد ها بیشتر و سریع تر کرد تا بدین ترتیب نیزپیشاب مترشحه ازگلمرولها بتواند موانع موجود  در لوله های ادراری را به بیرون براند

برای ترمیم و تقویت سلولهای پوششی گرد ها بهترین دارو تئوبرمین و مشتقات آن ، و گلوکزید سیلارن است که بشکل خوراکی یا تزریق بکار برد ه  میشوند . برای ازدیاد سرعت جریان خون وبالنتیجه ازدیاد ترشح پیشاب هم بهترین طریقه از بین بردن رکود خون در گرده ها (بوسیله بادکش خونی در نواحی مربوطه و تقویت قلب ) و ازدیاد مقدار خون و فشار عمومی آن است (بوسیله تزریق زیرجلدی سرم گلوکزه ایزوتونیک بمقدار یکی دو لیتر در شبانهروز و تزریق داخل وریدی سرم گلوکزه هیپرتونیک بمقدار ۲۰ تا ۲۵ و حتی ه ۵o سانتیمتر مکعب در شبانه روز)

گذشته از پینها تزریق ترکیبات جیوه ی مثل سالیرگان و نپتال نیزدر بعضی

ارد بخصوص نزد بیماران قلبی مفید فایده خواهد بود .

قطع ترشح ممانعتی پیشاب

قبل از اینکه نسج گرده فاسد شده و قادر بترشح پیشاب نباشد مانعی در راه جریان ادرار از گرده بمثانه قرار میگیرد که کم وبیش از عبور آزاد بیشاب جلوگیری نموده ، ادرار مترشحه را در . گرده ها پس زده، و نظم و ترتیب کارشان را مختل مینماید موانع مزبور برحسب آنکه در خارج لوله های حالب و با در خود آنها واقع شده باشند مولد دو شکل مختلف از این دسته آنوری ها میگردند

عدم ترشح پیشاب ازگردهه  یا عدم وجود آن در مثانه بدون همراه بودن بافیستول بنام آنوری معروف است .

علت و سبب - بند آمدن های ترشح پیشاب را از نظر علل مولده به دو دسته مهم تقسیم میکنند که یکی از آنها قطع ترشح عضوی و دیگری قطع ترشح ممانعتی است .

آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت اول

آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت سوم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد