آراسته نگاه داشتن تصویر درونی خود از خویشتن در مواجهه با ام اس 


آراسته نگاه داشتن تصویر درونی خود از خویشتن در مواجهه با ام اس 

آراسته نگاه داشتن تصویر درونی خود از خویشتن در مواجهه با ام اس 

  

مبتلایان به ام اس پیشرفته تر، زمانی که بیماری به طرق مختلف بر آنان تأثیر میگذارد، گاهی اهمیت وجودی خود را فراموش می کنند. آنها ممکن است در ارزش خویشتن برای خود یا دیگران تردید کنند.

اگر احساس کردید دچار این گونه افکار شده اید، نگاهی دقیق به ساختار وجودی خود بیندازید -شما مثل یک پازل از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده اید- دارای کیفیتها، علایق، تواناییها و پیچیدگیهایی هستید که به مرور ایام کسب کردهاید. اگرچه ممکن است اماس خیلی از جنبه های زندگی تان را تحت تأثیر خودش قرار داده باشد، اما به احتمال زیاد، بخشهای منحصربه فردی از وجود شما کماکان دست نخورده باقی مانده است. بنابراین، چالش پیشروی شما پیدا کردن راههای جدیدی است که اینجنبه ها را فعالی کند

اگر برای شروع دچار مشکل هستید، با چند نفر از اعضای خانواده، همکاران و دوستان نزدیک خود گفتگوهای جدی و صمیمانهای انجام بدهید. آنها از یادآوری اینکه چه عشقی به شما دارند خوشحال خواهند شد، از اینکه حضور هرروزه ی شما در کنار آنها چه نعمتی است؛ اینکه هنوز می توانید در زندگی روزانه کمک و پشتیبانشان باشید.

و اگر احتیاج به راهنمایی در مورد نحوهی شروع این گفتگوها دارید، بد نیست نظر یک متخصص یا مشاور را جویا شوید و از وی کمک بگیرید نسر)» خورll را نیترن «منطقه ی عاری از اگر احساس کردید ام اس در حال تأثیرگذاری بر همه ی بخش های زندگی تان است، وقت آن رسیده که به جستجوی یک گنج برآیید. جایزه ی شما یافتن منطقه ی عاری از ام اس شماست - بخشی از وجود شما که ام اس نمی تواند به آن دستاندازی کند. این بخش در وجود هر فردی متفاوت است؛ ممکن است عشق به موسیقی، حس شوخطبعی، معنویت، علاقه ی شدید به سریالهای ملودرام، یا هر زمینه ی دیگری باشد که باعث خوشحالی انسان می شود. به عبارت ساده تر، مکانی که می توانید در زمان احساسی تألم، به آنجا رفته و تجدید قوا کنید.

این  مکان منشعر اشمند است که می تواند انی، احس نسا، تارها تأمس، ن منبعی ارزشمند است میتواند انرژی سی مورد پارسانی را میبر کند؛ شما برای مقابله با ناملایماتی که در اثر این بیماری عارض می شود به این انرژی محتاجید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد