آزمایش ادرار بارداری…


آزمایش ادرار بارداری…

آزمایش ادرار بارداری...

 

مراجعه به پزشک برای گرفتن جوابها

 حتی اگر تست بارداری شما در خانه مثبت باشد، اکثر پزشکان مایلند قبل از شروع به مراقبت های دوران بارداری، این آزمایش را در مطب خود محرز کنند. ممکن است پزشک شما تصمیم بگیرد مجددا یک آزمایش ادرار برای بارداری بگیرد یا به جای آن از آزمایش خون استفاده کند.  آزمایش خون بارداری، وجود hCG را در خون شما کنترل می کند.

این آزمایش می تواند هم کیفی باشد (یک نتیجه ی ساده ی مثبت یا منفی) هم کمی (اندازه گیری میزان hCG موجود در خون شما). آزمایشی که پزشک شما انتخاب می کند، به سابقه ی شما و علایم موجود و میل شخصی او بستگی دارد. حتی زمانی که آزمایش های ادرار منفی باشد، آزمایش خون می تواند مثبت باشد.

انتخاب پزشک

 چه کسی برای شما مناسب است؟

پیدا کردن پزشک مناسب برای مراقبت از شما و فرزندتان تصمیمی است که نمی خواهید با بی توجهی بگیرید. مراقب بهداشتی شما همیشه اهمیت دارد، ولی شرایط جدید و گاهی اوقات اجتناب ناپذیر، به این معنی است که به پزشکی نیاز دارید که با نگرش شما به بارداری منطبق باشد ، و کسی باشد که به او اعتماد و احساس امنیت داشته باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد