آزمایش های دیابت بارداری


آزمایش های دیابت بارداری

آزمایش های دیابت بارداری

 

بنابراین حتی اگر نتیجه غیرطبیعی باشد، جنین در اکثریت موارد طبیعی است. در صورتی که آزمایش شما غیرطبیعی باشد، پزشک با شما در مورد امکان انجام آمنیوسنتز برای کنترل کروموزومهای بچه صحبت خواهد کرد.

برخلاف آزمایش برای نقایص لوله عصبی، که یک سرم مادری آلفا فتو پروتئین بالا به دست میدهد و اغلب در صورت غیرطبیعی بودن مجددا تکرار می شود، آزمایش سه گانه (یا دوگانه برای تشخیص منگولیسم نباید تکرار شود، زیرا فقط نتیجه ای با دقت کمتر فراهم می کند.

آزمایش قند

آزمایشی است که برای تشخیص خانم هایی انجام می شود که ممکن است دیابت بارداری داشته باشند.

پزشک شما آزمایش را به این طریق انجام میدهد که ابتدا مخلوط گلوکزی بدمزه ای را به شما میدهد تا بنوشید (مزه ی آن مانند سودای بدون گاز است) و سپس، درست یک ساعت بعد، یک نمونه ی خون از شما می گیرد. او این نمونه را برای میزان وجود گلوکز (قند) در خون کنترل می کند. بالا بودن میزان آن حاکی از آن است که شما در معرض خطر دیابت بارداری قرار دارید.

آزمایش یک ساعته معمولا بین ۲۴ تا ۲۸ هفتگی انجام می شود، اگرچه برخی از دکترها دوبار آن را انجام میدهند - یک بار در اوایل دوران بارداری و بار دیگر در ۲۴ تا ۲۸ هفتگی. در حدود ۲۵ درصد از متخصصان زایمان، تنها برای زنانی آزمایش می دهند که در معرض خطر دیابت بارداری قرار دارند. عوامل خطر، که در زیر آمده، گسترده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد