آزمون های ترکیب بدن


آزمون های ترکیب بدن

آزمون های ترکیب بدن

 هدف اصلی شما از دانستن وزن بدن، دانستن درصد وزن چربی است. برای به دست آوردن ترکیب بدن، دو آزمایش وجود دارد. به خاطر داشته باشید که ترکیب بدن به صورت دقیق، تنها در آزمایشگاه و با وسایل آزمایشگاهی (اندازه گیری کل چربی زیر پوست با کالیپر یا قرار گرفتن در محفظه، در زیر آب) به دست میآید. تمام بدنتان را از جلو و عقب نگاه کنید. چطور به نظر میآید؟ آیا جاهایی که الان چربی گرفته، اما در جوانی نبوده است، می توانند از بین بروند؟حالا عضله پشت بازو را با دو انگشت شصت و سبا به بگیرید اگر قطر این ضخامت از ۲/۵ سانتی متر بیشتر باشد، در ناحیه پشت بازوی شما چربی انباشته شده است. هر چند که این آزمایش نمی تواند خیلی دقیق باشد، ولی شکل ظاهری انباشته شدن چربی در بدن را به شما نشان میدهد (نواحی دیگر بدن که از چربی انباشته می شود، شکم و ران است).اکنون یک تصویر کلی از آمادگی جسمانی دارید و اگر آزمایش های قبلی را انجام داده باشید، کار را به خوبی پیش بردهاید. اگر در بعضی از آزمایش ها موفق نبوده اید، توصیه می کنیم که راجع به آمادگی جسمانی جدی تر فکر کنید.دقت داشته باشید که شما باید در تمام زمینه های آمادگی جسمانی مانند انعطاف پذیری، قدرت و استقامت قلبی - عروقی تمرین کنید. این عوامل برای کسب آمادگی جسمانی از ضروریات به حساب می آیند. با انجام این سه عامل در تمرین آمادگی جسمانی، ترکیب بدن شما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.این مطلب که ترکیب بدن تحت تاثیر سه عامل آمادگی جسمانی است مهم و واقعی به شمار می آید که به آسانی هم قابل دستیابی نیست. ادامه دادن فعالیت جسمانی کار ساده ای نیست. حفظ ترکیب مناسب بدنی، به فعالیت دایمی شما بستگی دارد.فواید تمرینات بدنی فراتر از تحمل لحظات ناراحت کننده است. پس نگران نباشید! همه ما روزهای ناخوشایند ورزش سخت را تجربه کرده ایم. سعی کنید به خود فشار آورید؛ هر چند که برایتان سخت است. به طور کلی سعی کنید ورزشی را برگزینید که به آن علاقه دارید و به این ترتیب، اوقات ورزشی خود را با لحظات خوب پر کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد