آزمون های قدرت عضلانی


آزمون های قدرت عضلانی

آزمون های قدرت عضلانی

 سعی کنید یکی از آزمون های زیر را انجام دهید. اگر بتوانید حداقل یکی از آن ها را انجام دهید، میتوانید امیدوار باشید که در شرایط خوبی هستید و برنامه آمادگی جسمانی خود را شروع کنید:۱- به پشت روی زمین بخوابید و پاها را خم کنید. دست ها را پشت سر و کف پاها را روی زمین قرار دهید ، حرکت دراز  و نشست  را انجام د هبد . بهتر است در انجام این حرکت، کسی پاهایتان را نگیرد با انجام این تمرین، می توانید قدرت عضلات شکم خود را بسنجید.۲- روبه زمین بخوابید. دست ها را زیر شانه قرار دهید و انگشت پاها را رو به زمین فشار دهید. بدن را مستقیم نگه دارید. حرکت شنا را یک بار انجام دهید و دست ها را کاملاً صاف کنید. تمام بدن را کاملاً بکشید. این تمرین برای سنجش قدرت دست ها و بازوها به کار میرود ۳- میله بارفیکس را با دست بگیرید و آویزان شوید. خود را بالا بکشید تا چانه تان به میله برسد. حالا به آرامی پایین بیایید. این تمرین برای سنجش قدرت عضلات دست ها و بازوان است ۴- روبه زمین دراز بکشید و دستها پشت سر بگذارید. یک نفر پشت پاهایتان را بگیرد. در این حالت، سعی کنید قسمت بالاتنه را قدری بالا بیاورید. این تمرین برای سنجش قدرت عضلات پشت به کار میرود ۵- در حالی که پشتتان صاف است، بایستید و زانوها را تا ۹۰ درجه خم کنید. یعنی زاویه ۹۰ با ساق پا تشکیل دهید؛ ولی زانوها بیش از این خم نشود. بعد به حالت اول برگردید. این آزمایش برای اندازه گیری قدرت پاها به کار می رود (حرکت نیم خم شدن زانو)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد