آسم را چگونه کنترل کنیم؟!


آسم را چگونه کنترل کنیم؟!

آسم را چگونه کنترل کنیم؟!

کنترل آسم

اگرچه از نظر بیماری شناسی، آسم یا بیماری پیچیدهای است که هنوز صددرصد به اسرار آن پی برده نشده ولی در مورد انواع موادغذائی که ممکن است در کنترل آسم مؤثر باشد، برمبنای مطالعاتی که دربارهٔ رابطهٔ غذاها با این بیماری انجام شده، تا حدود زیادی و بیشتر از هر زمان اطلاعات مفیدی در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.در حال حاضر تعداد مبتلایان به بیماری آسم در جهان بسیار زیاد است. و تنها در کشور امریکای شمالی به طوری که آمار نشان می دهد از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ یعنی طی ده سال تعداد مبتلایان دهمیلیون نفر افزایش یافته است و تعداد مرگ ومیر از این بیماری تقریباً دوبرابر شده است. مشخصات اسم به طور خیلی ساده شامل حمله های مکرر و عود کنندهٔ سرفه، خس خس کردن سینه، تنگی نفسی، کوتاهی تنفسی که ممکن است این علائم ملایم و قابل تحمل و در برخی موارد خیلی شدید و مرگ زا باشد. در این حمله ها مجاری هوائی کوچلی در ریهها به طور ناگهانی با اخلاط و سایر ترشحات مخاطی بسته میشوند. اگر اخلاط بیرون نیاید و مجاری و حفرههای هواپال نشود در حالات شدید ممکن است منجر به خفگی شود. نظر کارشناسان در حال حاضر این است که مهمترین علت این ناراحتی التهاب مزمن و ضخیم شدن دیوارهٔ لوله های برونش ها و مجاری بینی است که منتهی به اسپاسم عضلانی و انقباض مجاری هوا در نهایت مشکلات تنفسی میشود. به این دلیل است که درروش درمان آسم در درجه اول به مبارزه با التهاب پی گیر و پایدار آسم توجه می شود. داشتن رژیم غذائ مناسب ممکن است برای پیش گیری و تسکین حمله های آسم به چهار طریق عمده مؤثر باشد. از طریق کمک به رفع التهاب مجاری هوا و از طریق باز کردن و گشودن مجاری هوا و از طریق رقیق کردن و شل کردن اخلاط در ریه ها و بالاخره با جلوگیری از عکس العملهای آلرژی که حمله های آسم را تحریک می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد