آسیب به کلیه و عوارض پیدا و پنهان آن….


آسیب به کلیه و عوارض پیدا و پنهان آن….

آسیب به کلیه و عوارض پیدا و پنهان آن....

عوارض زود رس  و  دیررس اسیب به کلیه 

عوارض زود رس 

- خونریزی: مهمترین عارضه زودرس آسیب کلیوی است. بیماران باید به طور دقیق معاینه شوند و پایش مرتب فشار خون و هماتوکریت لازم است. Staging باید به سرعت انجام گیرد. اندازه و توسعه توده های قابل لمس باید مورد مراقبت قرار گیرد. در ۸۰-۸۵٪ موارد خونریزی به طور خود به خود بند خواهد آمد. خونریزی مداوم رتروپریتونئال یا هماتوری آشکار شدید نیاز به مداخله جراحی دارد.

۲- نشت ادراری کلیه: نشت ادرار از کلیه به صورت توده متسع شونده در ناحیه رتروپریتونئال بروز میکند (= یورینوما) که محیط را جهت ایجاد آبسه یا سپسیس مستعد می نماید.

۳- آبسه دور کلیوی؛ باعث درد پهلو و حساسیت شکمی می شود. نیاز به مداخله جراحی دارد.

. ۴ - عفونت: هماتوم قابل جذب در ناحیه رتروپریتونئال باعث تب خفیف (تا۳۸/۳c) می شود: تبهای بالاتر نشان دهنده عفونت است.

عوارض دیررس

B شامل افزایش فشار خون، هیدرونفروز، فیستول شریانی وریدی، ایجاد سنگ، پیلونفریت و خونریزی شدید دیررس (۱ تا ۴ هفته پس از صدمه) می باشد. پیگیری فشار خون به مدت چند ماه و انجام اوروگرافی ترشحی ۳ تا ۶ ماه بعد از نظر بررسی هیدرونفروز یا اختلالات عروقی ناشی از اسکار کلیه، باید انجام گیرد.

درمان

A) اقدامات اورژانسی: شامل درمان فوری شوک و خونریزی، احیاء کامل بیمار و ارزیابی آسیب های همراه. B) اقدامات جراحی: ۱ - ترومای بسته (Blunt): ٪۸۵ جراحات بسته کلیوی از نوع خفیف است و نیاز به جراحی ندارد. خونریزی معمولاً به طور خود به خود با استراحت و دادن مایعات، متوقف می شود. اندیکاسیون های جراحی عبارتند از: ۱) خونریزی مداوم رتروپریتونئال، ۲) نشت ادراری، ۳) وجود پارانشیم غیرزنده (نکروتیک)، ۴) جراحات پایه کلیوی که کمتر از ۱٪ کل آسیبهای وارد به کلیه را شامل می شود.

۲ - ترومای نافذ (penetrating): آسیب های نافذ باید به طور جراحی explor شود. استثنای نادر آن هنگامی است که بعد از کامل شدن staging، فقط آسیب خفیف پارانشیمال، بدون نشت ادراری، دیده شود. در ۸۰٪ موارد ترومای نافذ، آسیب همراه ارگان دیگر که نیازمند جراحی . .میباشد، وجود دارد

C) درمان عوارض

یورینومای رتروپریتونئال یا آبسه دور کلیوی نیاز به تخلیه جراحی دارد. فشار خون های بدخیم نیاز به ترمیم عروق یا نفرکتومی دارند. در هیدرونفروز نیز، ممکن است نیاز به جراحی یا نفرکتومی وجود داشته باشد.

پیش آگهی

با پیگیری دقیق، بیشتر آسیب های کلیوی دارای پیش آگهی عالی همراه با بهبود خود به خود و بازگشت عملکرد کلیوی می باشند. پیگیری بیمار به وسیله اوروگرام ترشحی و پایش فشارخون، در تشخیص و درمان هیدرونفروز تأخیری و تعیین فشار خون رنواسکولار اهمیت دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد