آسیب سلولی در اثر پرتو درمانی


آسیب سلولی در اثر پرتو درمانی

آسیب سلولی در اثر پرتو درمانی

 رژیم غذاییآلکیل گلیسرولها (موجود در روغن کبد کوسه) با کاهش گویچه های خون در اثر پرتودرمانی مقابله میکند. قارچ های آسیایی مثل ریشی و شیتاکه تولید سلولهای سالم را تقویت می کنند.ویتامین ها و مواد مغذیه- اسید لیپوئیک تولید گویچه های سفید خون را افزایش میدهد.گیاهانه- گیاه داروش رشد مجدد گویچه های سرخ خون را بعد از پرتودرمانی تسهیل میکند. ه- اکیناسه به بهبود کارکرد و تولید گویچه های سفید خون کمک میکند. ه- سیر باعث کاهش از دست رفتن گویچه های سفید خون می شود. ه- جین شن مقاومت بدن را بیشتر کرده و دستگاه ایمنی را تقویت میکند. کار گویچه های سفید خون را هم بهتر میکند.کاهش اشتها ویتامینها و مواد مغذیبرای افزایش اشتها، مکمل اسیدهای آمینه (۳/۵ گرم در روز) بخورید.ویتامین B کمپلکس اشتها را افزایش داده و سطح انرژی بدن را حفظ می کند.ه- میزان روی در خون را کنترل کنید - کم بودن این عنصر در بدن باعث ضعف چشایی و کاهش اشتها میگردد. اگر میزان روی بدن کم است،روزی حداقل ۸۰ میلیگرم روی بخورید.گیاهانه- برای تحریک اشتها دانه رازیانه، ریشه زنجبیل، جین شن، یونجه، برگ خربزه درختی یا برگ نعناع فلفلی بخورید. همهٔ اینها را میتوان به صورت چای درآورد. جوانهٔ یونجه هم اشتها را تحریک میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد