آسیب های ناشی از یخ زدگی را بشناسید!


آسیب های ناشی از یخ زدگی را بشناسید!

آسیب های ناشی از یخ زدگی را بشناسید!

یخ زدگی

مرحله  ای از  سرمازدگی عمومی میباشد که در طی آن یک یا چند عضو بدن یخ زده و از کار می افتد.در جریان یخ زدگی مایعات داخل پوست و عمق بدن یخ زده و تشکیل بلورهای یخ میدهد، باورهای یخ به تدریج تشکیل لایه های یخ را بین سلول های پوستداده و جریان خون نیز در آن قسمت مسدود می شود و بدین ترتیب عضو صدمه دیده و از بین میرود. توجه نماید که حدود ۷۰ درصد بدن انسان از مایعات تشکیل شده است.شایعترین محل یخزدگی دستها، پاها، گوش، بینی و گونه ها میباشند.

عواملی که احتمال یخ زدگی را افزایش میدهد:

۱- تروماها۲- سن کم و زیاد۳- کفش تنگ۴- الکلی۵- ارتفاع بالا۶- البسه خیسی۷- خونریزی۸- سیاه پوست بودن یخ زدن از انتهای اندام ها شروع میشود زیرا میزان خونرسانی در آنجا کمتر است و کم کم پیشرفت میکند، اگر عضوی به طور عمیق دچاریخ زدگ شود احتمال از بین رفتن همیشگی عضو هست، در حین گرم کردن عضو درد و تورم و تاول به وجود می آید.

اقدامات و کمک های اولیه:

۱- مصدوم را باید بدون گرم کردن عضو، سریع به مرکز درمانی منتقل کنید و اگر فاصله شما تا مرکز درمانی زیاد بود و مجبور به گرم کردن بودید روش گرم کردن مرطوب و سریع به حرارت خشک ترجیح داده می شود.۲- مراقب یخ زدن دوباره تاول ایجاد شده باشید، زیرا این یخ زدگی آسیبهایش شدیدتر است.۳- برای گرم کردن میتوانید عضو یخ زده را در آبگرم تا ۴۰ درجه قرار دهید، به مدت نیم ساعت، تا زمانی که بافت نرم و انعطاف پذیر شود. برای گوش ها و گونه از پارچه یا حوله گرم و مرطوب استفاده کنید. ۴- هرگونه لباس یا وسیله فشارنده را که موجب اختلال در خونرسانی می شود از بدن مصدوم خارج کنید. ۵- گرم کردن عضو یخ زده هماه با حس درد شدیدی می باشد، لذا می توان به مصدوم مسکن داد. ۶- مصدوم را مثل یک تخته منتقل کنید. ۷- بین انگشتان چند تکه گاز استریلی و خشک قرار دهید. ۸- قسمتهای آسیب دیده و ندیده را با هم گرم نگه دارید. ۹- قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید.۱۰- الکل و نوشیدنی داغ در محیط سرد بیرون به مصدوم ندهید.۱۱- مصدوم نباید سیگار بکشد زیرا باعث تنگ شدن عروق می شود.۱۲- اجازه راه یافتن روی پاهای یخ زده به مصدوم ندهید.۱۳- انتقال سریع به مرکز درمانی همراه با دادن اکسیژن.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد