آشنایی اجمالی با خواص برخی از گیاهان داروئی


آشنایی اجمالی با خواص برخی از گیاهان داروئی

آشنایی اجمالی با خواص برخی از گیاهان داروئی

۱. بومادران:

آنچه از خواص خون به (اشیله) نسبت داده اند صحت دارد و میتواند جمع کننده زخم وعمل کننده بر روی بواسیر های بصورت مصرف یکبار در روز باشد .نزد مردمان قدیم شهرت زخم بندی داشته است که در بهبود زخم وجراحاتموثر بوده است.دیوسکورید طبیب یونانی مشهور که در زمان نرون می زیسته و صاحب کتب فراوان است،این گیاه را بهبود دهندهجراحات می داندخواه زخم کهنه باشد خواه جدید.۲. گل گاوزبانمدر_عرق آور_وضد سرفه بسیار عالی است.محتوی نیترات دوپتاس است.در معالجه نفریت همراه با ورم کردگی وبه صورت ضدسرفه وآرام کننده در تمام تحریکات تنفسی وبالا خره عرق آور در گریپ.خشک کردن آن نیازبه دقتدارد اگر به دقت خشکنشود رنگ سیاه یا قهوه ای به خود می گیرد وخواص خود را از دست می دهد.۳. بابونهگیاهی که روزگاری بود که در هر خانه ای پیدا می شد.وبرای ناراحتی های هضمی وتشنجات معدی به کار میرود. حاوی یک اسانس به نام ازولن است که خاصیت ضد الرژی دارد.آنرا انگل زدا؛قاعده آور؛ضد تشنج معده؛هضممشکل سنگ های مجاریادراری؛بی اشتهایی؛ضعف؛خستگی عمومی؛دردهای عصبی آسم وتب های متناوب و...۴. پر سیاوشخواص ضد ناراحتی های ریوی آن غیر قابل انکار است-شربت آن در مبارزه با سرفه -زکام-گریپ وبرونشیت-اثراتخوبی دارد.خلط آور نرم کننده واندکی مدر است.۵. کاسنیجالینوس نام این گیاه را دوست کبد می نامد.روکدر کتاب گیاهان مصرفی ۱۸۳۷ میلادی می گوید:هر روز بهناراحتی های پوستی بر می خوریم چون کبره؛جوشهای چرکی؛زبری که معالجات شدید در مورد آن موثر واقعنمی شود.ولی تمامگیاهان خانواده کاسنی چون خود کاسنی وحشی وکاهو وگل قاصد در عین دارو بودن برایاین ناراحتی ها غذا محسوب میشوند.اثر کاسنی بزودی ظاهر نمی شود و باید پس از مدتی منتظر نتیجهبود.عمل آن تصفیه کننده؛صفرا آور؛مدر؛رفع زشتی پوست....۶. گشنیزدانه گشنیز را جز داروهای معدی ؛بادشکن ؛ضد سردرد می خوانند وعجیب نیست اگر نسخی از این دارو را درداروهای ضدضعف معده ناراحتی های هضمی؛ سرگیچه های گوارشی؛ شروع آب مروارید؛ زکام مزمن وبالا خرهضعف حافظه می بینیمبرخی این سبزی را برانگیزنده نیروی جنسی می دانند.یونانیها بطور کلی وبقراط اختصاصا آنرا در غش ها؛ناخوشیهای عصبی؛دردهای رحمی تجویز می کرده اند..۷. نسترنبا کمی تفاوت خواصش شباهت به خواص گل سرخ می دهد.میوه ها مدر قابض ودر تمام موارد اسهال؛ سنگهای کلیه ومجاریادراری وبه صورت تصفیه کننده مصرف میشود.برعکس گلبرگها مختصری حالت مسهل داشتهومقوی است.۸. زرشکگیاه خود حاوی الکالوییدهای مختلفی است و میوه خوردنی آن محتوی گلیکوزید پکتین ومقداری اسید های الی وویتامین Cاست. زرشک محرک مقوی مدر وصفرا آور قابل توجه ای است.در اغلب ناراحتی های گردش خونی میتوان مصرف بلند مدت ان را توصیه کرد.واثر آن را در ناراحتی های کبد وکیسه صفرا وخصوصا یرقان تاکید کرده اند.۹. ترخاناین گیاه باید تازه مصرف شود.گیاهی است قلبی معدی برنده وشوینده واشتها اور ومعرق ادرار نفخ شکنوانگیزنده میل به غذااست در دردهای روماتیسمی توصیه می شود۱۰ . توت فرنگیاین گیاه را در رده مفرح کننده ها؛ مشهیان؛ وزخم بندها جای می دهند. از انجایی که توت فرنگی خون را قلیاییمی کند و بااسیدیته می جنگد ان را برای نقرسی ها و روماتیسمی ها مفید می دانند. خواص قابض وضد اسهالنیز دارد۱۱ . ختمیدر درجه اول ختمی نرم کننده وملایم سازنده است.می توان ان را در ناراحتی های ریه ونای سرما خوردگی وگریپبه خاطرمتوقف ساختن سرفه های ناشی از تحریکات عضوی بکار برد۱۲ . کتاندانه های کتان بصورت دم کرده ویا خیس خورده در مورد تنبلی روده ویبوست مصرف می شودچه موسیلاژ حاصل ازان نرم کننده و مسهل محسوب می شود. همینطور در تحریکات دستگاه گوارشی و مجاری ادراری هم مداوا کنندهاست.۱۳ . خرمابسیار نیروزاست ومصرف مداوم ان نقش زیادی در افزایش توان جسمی دارد ورزش کاران قبل از انجام تمرینات خودخرما میخورنداین میوه دارای کالری بالایی استمقدار اهن ان نسبت به بسیاری از مواد غذایی مقدار بالی است هر گرم خرما درحدود۳۰ میلی گرم اهن دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد