آشنایی با آداب غذا خوردن در سنین مختلف


آشنایی با آداب غذا خوردن در سنین مختلف

آشنایی با آداب غذا خوردن در سنین مختلف 

قواعد غذاخوردن در اطفال و جوانان و میان سالان و پیران

جمیع خوراکیها مدتی وقت لازم دارد تا هضم شود ولیکن زمان هضم غذاها در معده ها متفاوت است یعنی از اطفال زودتر و در پیران دیرتر هضم شده و در کسان قوی البنیه و اطفال و جوانان کم سن و قد کوتاهتر و کسان ضعیف مدت درازتری لازم دارد و اما مقدار زمانی که هضم را لازم است از ۴ تا ۵ ساعت میباشد اشخاص باید خوراک خود را مطابق معده های خود ترتیب دهند و چون معده عضوی است که مثل سایر اجزاء براحتی محتاج میباشد.

پس لازم است که قبل از خالی شدن معده از محتویات خود غذا نخورند . و بین دو غذا ۶ تا ۷ ساعت فاصله باشد و اشخاصی کهول و میان سن نباید در هر شبانه روز بیش از ۲ بار غذا بخورند و بهتر است که این دو نوبت در قبل از ظهر و بعد از غروب باشد و بعد از خوردن غذا خوابیدن خوب نیست بلکه ۲یا ۳ ) ساعت فاصله دهند.

زیرا در همان وقت که غذا در معده شروع بهضم شدن میکند خواب روند دو فعلی بهم میرسند که یکی از آنها دیگری را مختل وم میکند و از این خرابی سوء هضم تولید و رنج در خواب و دیدن خواب های هولناک ظاهر می شود و آنهائیکه هم کار فکری دارند. پرخوری قوه تعقل راکم میکند و ضمناً هم بیش از دو بار در هر شبانه روز نباید غذا بخورند.

اطفال و جوانان قوی المعده باید در روز چندین بار غذا بخورند در بین غذاهای سنگین چیزهای سبک و نرم بخورند در رشد آنها مؤثر است. و اشخاصی که در خوردن غذا امساک نموده یعنی در شبانه روز بیک وعده غذا اکتفا میکنند بسیار عادت بدی را در پیش گرفته اند زیرا این عمل مرض های سنگین عارضشان میکند و حتماً باید عادت خود را ترک کرده و کم کم غذای خود را در شبانه روز بدو دفعه برسانند اگرچه مقدار آن کم باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد