آشنایی با ابزارهای تشخیص های  نورواوژیست


آشنایی با ابزارهای تشخیص های  نورواوژیست

آشنایی با ابزارهای تشخیص های  نورواوژیست

 

برای آشنایی با فرآیند بیماری، سری به فصل ۱ بزنید. همچنین اگر پزشک به شما گفته است که به دلیل یکبار رخداد دمیلیناسیون در CNSتان مبتلا به اماس هستید، به مبحث «شناسایی یک سندرم بالینی منفرد» (CIS) در ادامه ی همین فصلی مراجعه کنید.

دوبار عود باید به لحاظ زمانی (حداقل به فاصله ی یک ماه) و مکانی (قسمتهای مختلفی از CNS که دچار التهاب یا تخریب می شود) از یکدیگر فاصله داشته باشند وقوع این حملات یا علایمی که شخصی تجربه می کند، نباید دلیل دیگری داشته باشد. به عبارت دیگر، پزشک باید بتواند تمام شرایط یا بیماریهای محتمل دیگر را که ممکن است باعث بروز این علایم شده باشد، رد کند.

اوایل، نورولوژیستها برای رسیدن به تشخیص این بیماری تنها می توانستند بر سابقه ی با ابزارهای تشخیصی نورولوژیستها» بدانها میپردازیم)، تکیه کنند. اما در سال | ۲۰۰۱، گروهی بینالمللی از پزشکان که در کار تشخیص اماس بودند به سرپرستی دکتر دبلیو. آی. مک دانلد - عضو کالج سلطنتی پزشکان - (WI.MCDonald)، طی بیانیهای معیارهای تشخیصی ام اس را ارتقا بخشیدند (که در دنیای اماس به آنها معیارهای مکدانلد میگویند) و نشان دادند که آزمایشهای خاصی، میتواند به تشخیصی جدا بودن عودها از نظر زمانی و مکانی کمک کند.

به عبارت دیگر، تشخیص ام اس  هنوز هم مستلزم وجود شواهدی از وقوع حداقل دو عود حملهی مختلف در دو جای متفاوت CNS دردو مقطع زمانی متفاوت است، اما اکنون نورولوژیستها برای یافتن این شواهد ابزارهای بیشتری در اختیار دارند.

در سال ۲۰۰۵، این گروه از پزشکان دوباره گردهم آمدند تا نکاتی را که پس از | سال ۲۰۰۱، جمع آوری کرده بودند، مرور کنند و معیارهای مزبور را کمی دستکاری کنند. این اصلاحات که به «اصلاحات معیارهای تشخیصی ام اس  مکدانلد ۲۰۰۵» معروف است، به تشخیص هرچه درستتر و سریع تر اماس کمک میکند.

 خوشبختانه، آن روزها گذشته که پزشکان برای تشخیص این بیماری مجبور بودند، بیمار را داخل وان آب داغ بگذارند تاعلایم اماس پدیدار شود. پزشکان برای تشخیص، متوسل به این راه سریع و بیشرمانه - ببخشید، سریع و بی عیب - می شدند، چون میدانستند گرما سرعت هدایت عصبی را در فرد مبتلا به اماس فصل ۶ مراجعه کنید).

امروزه، نورولوژیستها برای اطمینان از تشخیص درست ام اس  و رد دیگر احتمالات به سابقه ی بیماری، انجام معاینات عصبی و انواعی از تستهای آزمایشگاهی متکی هستند. در اینجا به تعدادی از موارد و بیماریهایی اشاره می کنیم که پزشک برای اطمینان از تشخیص درست ام اس ، ابتدا باید مطمئن شود که بیمار به آنها  مبتلا نیست عفونتهایی همچون بیماري لایم، سیفلیس و ایدز.

بیماریهای التهابی مثل لوپوس اریتماتوز منتشر (SLE) یا دیگر علل التهاب عروق.

 مشکلات متابولیک مثل کمبود ویتامین B۱۲ یا اختلالات ژنتیکی خاص، بیماریهای نخاعی،

تمام این موارد و حتی بیش از آنها، هنگامی که پزشک به دنبال توضیحی برای علایم بیمار میگردد، از نظرش میگذرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد