آشنایی با اسیدهای چرب


 آشنایی با اسیدهای چرب

 آشنایی با اسیدهای چرب

 بدن به چربی نیاز دارد. اسیدهای چرب برای سلامت لازم هستند و آنهایی که بدن نمی تواند تولید کند اسیدهای چرب ضروری (EFA) نام دارند. اسیدهای چرب ضروری فشار خون را پایین می آورد، وضعیت پوست و مو را بهتر میکند، میزان کلسترول و تری گلیسرید را پایین میآورد و خطر لخته شدن خون را کاهش میدهد. اسیدهای چرب ضروری، به مقدار زیاد در مغز وجود دارند و برای رشد و کارکرد طبیعی مغز ضروری هستند.  به انتقال تکانه های عصبی هم کمک میکنند. هر سلول زندهٔ بدن نیازمند اسیدهای چرب ضروری است. اینها برای بازسازی و تولید سلولهای تازه هم ضروری هستند. اسیدهای چرب ضروری در ساخت پروستاگلاندین ها هم دخالت دارند، که در تعدادی از اعمال بدن، از جمله ساخت هورمونها، ایجاد ایمنی، تنظیم پاسخ به درد و التهاب، انقباض رگها و سایر اعمال قلبی و ریوی، نقش دارند.  دو دسته اسید چرب ضروری وجود دارد: امگا۳ و آمگا-۶ اسیدهای چرب امگا- ۳ شامل اسید آلفا-لینولنیک (ALA) موجود در روغن سبزیجات مثل روغن شاهدانه، روغن دانه کتان و روغن کانولا، و اسید ائیکوسا پنتانوئیک (EPA) و اسید دوکوسا هگزانوئیک (DHA) موجود در ماهیان آب های عمیق و روغن ماهی هایی مثل ماکرو (گور ماهی)، ساردین، شاه ماهی، هالیبوت و ماهی تن، اسیدهای چرب امگا-۶شامل اسید گاما-لینولئیک (GLA) موجود در روغن دانه گاوزبان و روغن گل مغربی و روغن گیاهان مشابه آنها و اسید لینولنیک (LA) جلوگیری از بروز بیماریهایی مثل سرطان به مقدار کافی از همه این اسیدهای چرب نیاز دارد.نتایج مطالعات مختلف از سر تا سر دنیا نشان داده اند که میزان مصرف چربی  رژیمی و اسید چرب بر خطر بروز سرطان و پیشرفت آن تأثیر دارد. تعادل لازم بین مصرف آمگا- ۳ و آمگا ۶ باید حفظ شود. مصرف زیاد آمگا ۶ ممکن است  خطر بروز سرطان را بالا ببرد در حالی که مصرف متعادل ان و مصرف زیاد اسید چرب امگا۳ بدن را از سرطان محافظت می کند. مقدار زیاد اسیدهای  چرب اشباع نشده آمگا-۶ می تواند رشد تومور و ایجاد متاستاز را تحریک کند، در حالی که اسیدهای چرب امگا- ۳ اثر معکوس آن را دارد.

طبقه‌بندی

طبقه‌بندی اسیدهای چرب را به شیوه‌های گوناگونی انجام داده‌اند. دو نمونه اصلی از این طبقه‌بندی ها انجام شده‌است: یکی بر اساس پیوند بین کربن‌ها و دیگری بر اساس طول زنجیره.
  • بر اساس پیوند بین کربن‌ها:
۱) اسیدهای چربی که پیوند دوگانه کربن–کربن دارند، با نام اشباع نشده نام گرفته‌اند.۲) اسیدهای چرب بدون پیوند دوگانه با نام اشباع شده نام گرفته‌اند.
  • بر اساس طول زنجیره:
اسیدهای چرب از نظر طول، متفاوت هستند. آنها از کوتاه تا خیلی بلند طبقه‌بندی شده‌اند.۱) اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA): که شامل اسیدهای چرب با دنباله‌های آلیفاتیک و با حداکثر ۵ اتم کربن هستند، مانند والریک اسید که ۵ اتم کربن دارد.۲) اسیدهای چرب زنجیره متوسط (MCFA): که شامل اسیدهای چرب با دنباله‌های آلیفاتیک ۶ تا حداکثر ۱۲ کربنه هستند. لوریک اسید از جمله اسیدهای چرب زنجیره متوسط به شمار می‌رود.۳) اسیدهای چرب زنجیره بلند (LCFA): که شامل اسیدهای چرب با دنباله‌های آلیفاتیک ۱۳ تا حداکثر ۲۱ کربنه هستند.۴) اسیدهای چرب زنجیره خیلی‌بلند(VLCFA): که شامل اسیدهای چرب با دنباله‌های آلیفاتیک بلندتر از ۲۲ کربن را شامل می‌شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد