آشنایی با اصطلاح مکونیوم در پزشکی


آشنایی با اصطلاح مکونیوم در پزشکی

آشنایی با اصطلاح مکونیوم در پزشکی

 

برجستگی های منحصر به فردی که بر روی پاهای نوزاد شکل گرفته در واقع چند ماه قبل از تولد به وجود آمده است . برخی از بیمارستانها یک نسخه از اثر پاهای نوزاد به شما می دهند تا در آلبوم خود بگذارید. اگرچه اکثر بیمارستان ها هنوز از این تکنیک استفاده می کنند، همه ی آنها این کار را انجام نمی دهند.

واکسیناسیون برای هپاتیت ب در حال حاضر بسیاری از بیمارستانها به طور معمول واکسیناسیون را عليه هپاتیت ب برای نوزادان آغاز کرده اند، در حالی که مابقی ترجیح میدهند متخصص اطفال اولین تزریق از سه تزریق را بعد از مرخص شدن نوزاد از بیمارستان انجام بدهد. (دو تزریق بعدی ظرف شش ماه بعدی انجام خواهد شد. این تزریق ابزار مهمی در کاهش احتمال ابتلا به هپاتیت ب در زندگی آتی اوست

آناهی نسبت به رشد دستگاه گوارشی نوزاد اکثر نوزادان هنگامی که یک هفته از سن آنها می گذرد، شش تا ده بار پوشک خود را خیس می کنند. تکرر مدفوع بستگی به این دارد که از شیر خود به نوزاد میدهید یا شیر خشک، اساسا، نوزادی که از شیر مادر تغذیه می کند، دو یا چند بار در روز مدفوع می کند، در حالی که نوزادی که از شیر خشک تغذیه می کند، تنها یک یا دو بار در روز اجابت مزاج دارد.

اما اگر اولین مدفوع نوزاد شما مانند قیر سیاه، چسبناک و غلیظ بود، تعجب نکنید. این مسئله طبیعی است و به آن مکونیوم گفته میشود. ۹۰ درصد از نوزادان اولین مدفوع خود را ظرف ۲۴ س اعت اول دفع می کنند، و تقریبا بقیهی آنها ظرف ۳۶ ساعت انجام می دهند. بعد، رنگ مدفوع روشن و بافت آن طبیعی تر می شود. اساسا نوزادی که با شیر خشک تغذیه می شود، مدفوعش نیمه جامد و سبز مایل به زرد است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد