آشنایی با اصطلاح Crowning در زایمان 


آشنایی با اصطلاح Crowning در زایمان 

آشنایی با اصطلاح Crowning در زایمان 

 

در بین انقباضات، نهایت سعی خود را برای حفظ آرامش و استراحت بکنید تا بتوانید برای دور بعدی آماده باشید. اگر پزشکتان موافق باشد، ممکن است راهنمای شما مقداری خرده یخ به شما بدهد، یا پیشانیتان را با یک پارچه ی خنک و مرطوب نوازش دهد

پس از آنکه فرزندتان به میزان کافی در مجرای زایمان پایین آمد، در طول تلاشهای شما برای فشار آوردن، سر بچه قابل رؤیت می شود. به اولین نگاه اجمالی، ظاهر شدن فرق سر (Crowning) گفته می شود، زیرا پزشک شما فرق سر بچه را می بیند. در برخی از اتاق های زایمان آیینه هایی وجود دارد تا شما نیز بتوانید فرق سر بچه را ببینید، و بسیاری از خانم ها تمایلی برای نگاه کردن ندارند.

اگر مایل نیستید، احساس بد یا بی کفایتی نداشته باشید . شما به اندازه ی کافی مشغول هستید.) بعد از انقباض، ممکن است سر بچه مجددا در بالای مجرای زایمان ناپیدا شود. این تو بردن طبیعی است. بچه با هر فشار، کمی پایین تر می آید و پس از آن کمی عقب می رود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد