آشنایی با انواع آزمایش های دوران بارداری


آشنایی با انواع آزمایش های دوران بارداری

آشنایی با انواع آزمایش های دوران بارداری

 

سایر آزمایش های دوران بارداری و شیوه های دیگر تمام آزمایشها یا مراحلی که در این بخش آورده ش ده، در تمام بارداری ها انجام نمی شود - فقط هنگامی که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

در حقیقت، اکثر این آزمایشها به ندرت و معمولا در مراکز طبی تخصصی جنینی انجام می شود. ممکن است به نظر هولناک بیاید، ولی آنها را فقط برای اطلاع شما که در صورت بروز مشکل چه امکاناتی وجود دارد، ضمیمه می کنیم. نمونه برداری از خون جنین برای نمونه برداری از خون جنین - که به آن PUBS (نمونه برداری از خون بند ناف از طریق پوست) یا کوردوسنتز نیز گفته می شود

- دکتر خون جنین را از بند ناف می گیرد. این آزمایش به دکتر شما امکان تشخیص سریع کروموزوم را در موقعیت بحرانی می دهد. ممکن است دکتر شما این آزمایش را برای تشخیص عفونتهای جنینی، تشخیص کم خونی در جنین، یا برای تشخیص و درمان بیماری ای به نام ادم غير مصونیت زا، که تجمع غیرعادی مایع در جنین است، انجام دهد. یک متخصص بیماری های مادری

- جنینی این روش را با راهنمایی سونوگرافی انجام میدهد. روش کار شبیه به آمنیوسنتز است، با این تفاوت که دکتر سرنگ را مستقیما به جای آنکه وارد مایع آمنیوتیک کند، وارد بندناف می کند. میزان خطرات پایین است، ولی عفونت، پارگی پرده های جنینی، یا از دست رفتن جنین نیز وجود دارد. (خطر از دست رفتن جنین یک درصد است.) بعضی از جنین ها دچار کم خونی می شوند، که در رحم (درون زهدان) با انتقال مستقیم خون به بند ناف قابل درمان است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد