آشنایی با انواع تست های عملکرد کلیه


آشنایی با انواع تست های عملکرد کلیه

آشنایی با انواع تست های عملکرد کلیه

تست های عملکرد کلیه

وزن مخصوص ادرار

با کاهش عملکرد کلیه ها، قدرت کلیه ها برای تغلیظ ادرار به طور فزاینده کاهش مییابد تا این که وزن مخصوص به ۱/۰۰۶-۱/۰۱۰برسد. تعیین اسمولالیته ادرار معیار دقیقتری برای بررسی عملکرد کلیه می باشد.

کراتینین سرم

کراتینین، محصول نهایی متابولیسم کراتین در عضله اسکلتی است و توسط کلیه دفع می شود. سطح سرمی آن ارتباط مستقیمی با عملکرد کلیه دارد چراکه تولید روزانه آن ثابت است. سطح کراتینین تا هنگامی که ۵۰٪ عملکرد کلیه تخریب شود، در محدوده طبیعی باقی میماند (۰/۸-۱/۲mg/dl در بالغین و ۰/۴-۰/۸mg/dl در بچه ها) کلیرانس کراتینین دقیقترین و قابل اعتمادترین معیار برای بررسی کلیه است.

نیتروژن اوره خون (BUN)

اوره، متابولیت ناشی از کاتابولیسم پروتئین است و کاملاً توسط کلیه دفع می شود ولی برخلاف کراتینین تحت تأثیر مقدار پروتئین مصرفی روزانه، وضعیت آب بدن و خونریزی گوارشی قرار دارد. برای این که افزایش مشخصی در BUN دیده شود، باید عملکرد کلیه تخریب شده باشد؛ به همین دلیل افزایش BUN نسبت به بالارفتن سطح کراتینین کمتر اختصاصی است. نسبت BUN به کراتینین سرم با ارزش است. در حالت طبیعی ۱۰/۱ =BUN/cr میباشد. در بیماران دهیدراته، انسداد دوطرفه مجرای ادرار یا نشت ادراری این نسبت ۲۰:۱ تا ۴۰:۱ میباشد. در نارسایی پیشرفته کبدی و بیمارانی که پرآبی دارند، این نسبت ممکن است کاهش یابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد