آشنایی با انواع تقسیم بندی های کودکان استثنایی از نظر نوع توانایی


آشنایی با انواع تقسیم بندی های کودکان استثنایی از نظر نوع توانایی

آشنایی با انواع تقسیم بندی های کودکان استثنایی از نظر نوع توانایی

 کودکان استثنایی از نظر نوع ناتوانی به سه دسته تقسیم میشوند:١- کودکان ناتوان جسمی که غالبا از نظر هوشی و ذهنی مشكل ندارند و تنها مشكل آنها جسمی و فیزیکی است؛ مانند کودکان مبتلا به هموفیلی، بیماریهای قلبی، تنفسی و تب روماتیسمی. این کودکان جهت درمان تنها نیاز به مراقبتهای ویژه ای دارند.

2- کودکان ناتوان ذهنی: این کودکان گرچه از نظر جسمی هم مشکلاتی دارند ولی برای اداره زندگی شخصی خود نیاز به کمک دیگران ندارند؛ مشكل آنها ذهنی است و در این زمینه نیاز به مراقبت دارند.

مانند کودکان مبتلا به سندرم داون یا منگولیسم که مشکلات عدیده ای دارند؛ مانند نقائص قلبی، استعداد ابتلا به لوسمی (سرطان خون) و ابتلا به عفونتهای مجاری تنفسی و از نظر دندانپزشکی شیوع بیماریهای لثه، دندان قروچه و کاهش ترشح بزاق و بهداشت بد دهان می باشند. علاوه بر آن دارای ناتوانی در یادگیری می باشند.

.کودکان ناتوان جسمی و ذهنی مانند فلج مغزی که علاوه بر مشکلات عديده جسمی، مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نیز می باشند


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد