آشنایی با انواع تومورهای ثانویه بیضه


آشنایی با انواع تومورهای ثانویه بیضه

آشنایی با انواع تومورهای ثانویه بیضه

 

تومورهای ثانویه بیضه

شامل لنفوم، لوکمی و تومورهای متاستاتیک هستند.۱ - لنفوماشایعترین تومور بیضه در بیماران بالای ۵۰ سال و شایعترین بدخیمی ثانویه بیضه است. بزرگی بدون درد بیضه شایع است. علائم کلی (Constitutional) در بیماران ودوطرفه بودن در نیمی  از  موارد دیده می شود.درمانرادیکال ارکیدکتومی با یا بدون کموتراپی باشد.۲- ارتشاح لوکمیک بیضهبیضه مکان شایعی جهت عود، در کودکان مبتلا به ALL است. در نیمی از موارد درگیری دوطرفه است در اینجا بیوپسی بیضه روش ارجح تشخیص است. درمان رادیوتراپی دوطرفه +کموتراپی است.۳- تومورهای متاستاتیک نادر بوده غلب در اتوپسی یافت شده اند، شایعترین مکان اولیه پروستات بوده و پس  از ان که آن ریه، GI، ملانوما و کلیه قراردارد

سرطان بیضه

اگرچه تنها ۱% از تمام سرطان ها در مردان سرطان بیضه است، این سرطان شایع ترین سرطان در مردان ۱۵ تا ۳۵ ساله است. تخمین زده می شود که ۸۴۰۰ مرد در سال مبتلا به سرطان بیضه می شوند و ۳۸۰ نفر در هر سال به علت سرطان بیضه فوت می کنند.

سرطان بیضه دومین بدخیمی شایع در مردان بین ۳۵ تا ۳۹ سال است. بنا به دلایل ناشناخته، بروز جهانی سرطان بیضه در طی ۴۰ سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. به دلیل پیشرفت در درمان های سرطان، سرطان بیضه به میزان زیادی قابل درمان است و معمولاً از سرطان های قابل علاج است.

میزان بقای نسبی پنج ساله برای تمام انواع سرطان های بیضه، بیش از ۹۵% است و این میزان در صورتی که سرطان به خارج از بیضه گسترش نیافته باشد، ۹۹% است. در اکثر بیماران بعداز درمان امید به زندگی نزدیک به طبیعی است.

 دسته بندی تومورهای بیضه

بیضه دارای انواع سلول های مختلفی است، که هر کدام از این انواع می توانند دچار یک یا چند نوع سرطان شوند. نوع سرطان، تعیین کننده ی نوع مناسب درمان بوده و بر پیش آگهی اثر دارد. سرطان بیضه به دو نوع ژرمینال یا غیر ژرمینال (استرومال) دسته بندی می شود؛ سرطان ثانویه و متاستاتیک نیز ممکن است ایجاد شود.

 تومورهای ژرمینال

بیش از ۹۰% از تمام سرطان های بیضه ژرمینال هستند؛ تومورهای ژرمینال، خود به سمینوم یا غیرسمینوم تقسیم می شوند. این سرطان ها از سلول های تولید کننده ی اسپرم به وجود آمده اند. سمینوم ها به کندی رشد کرده و معمولاً در مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال دیده می شود.

هر چند سمینوم می تواند به غدد لنفاوی انتشار پیدا کند، ولی سطان معمولاً در بیضه ها متمرکز است. سرطان غیرسمینوم غالباً از سلول های متفاوت ایجاد شده و براساس نوع سلولی که سرطان از آن رشد کرده، مشخص می شود سرطان غیرسمینوم بیضه شامل کوریوکارسینوما (نادر)، کارسینومای جنینی، تراتوما و نیز تومور کیسه ی زرد هستند. به دلیل تفاوت در پیش آگهی و درمان سرطان سمینوم و سرطان غیرسمینوم، افتراق بین این دو بسیار حیاتی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد