آشنایی با انواع روش های ترمیم دندان ها


آشنایی با انواع روش های ترمیم دندان ها

آشنایی با انواع روش های ترمیم دندان ها

 

بخش عمده کار دندانپزشکان هم ترمیم دندانها می باشد. آگاهی همه اعضای خانواده از انواع روشهای ترمیم دندانها و مواد مصرفی میتواند موجب ارتقای سطح فرهنگ بهداشتی و پیشگیری مردم گردد. رایجترین روشهای ترمیم دندانها عبارتند از:

- پر کردن دندانها و  روکش کردن دندانها

را برای پرکردن یک دندان، دندانپزشک بسته به وسعت پوسیدگی و عمق آن دندان را بدون بی حسی و یا با کاربرد بی حسی تراش داده و پوسیدگیهای دندان را با دریل خارج می سازد تا هیچگونه نسج پوسیده در دندان باقی نماند؛ سپس سطوح تراش خورده را با استفاده از مواد بیولوژیک مانند هیدروکسید کلسیم یا مواد رزینی مخصوص عایق بندی مینماید و آنگاه حفره تراشیده شده را با مواد ترمیمی پر مینماید.

از آنجا که عاج دندان یک نسج زنده بوده و دارای زائده های عصبی می باشد لذا تراش دندان دردناک بوده و باید به وسیله مواد بی حسن کننده بی حس گردد. البته در مواردی که پوسیدگی دندان محدود به مینا باشد، معمولا تراش آن بدون درد بوده و نیازی به بی حسی ندارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد