آشنایی با انواع روش های زایمان


آشنایی با انواع روش های زایمان

آشنایی با انواع روش های زایمان

 

اساسا نوزادان به یکی از سه روش زیر به دنیا می آیند، از طریق مجرای زایمان با فشار آوردن شما، از طریق مجرای زایمان با کمی کمک (فورسپس با دستگاه مکنده) یا از طریق سزارین. روش مناسب برای شما به عوامل متعددی بستگی دارد، که شامل سابقه ی پزشکی شما، شرایط بچه، و اندازهی لگن تان نسبت به اندازه ی بچه است.

زایمان طبیعی

اکثر مادران در انتظار، در طول ۴۰ هفته از دوران بارداری خود به زایمان واقعی فکر می کنند. اگر برای اولین بار است صاحب فرزند می شوید، ممکن است کاملا ترسناک به نظر برسد. حتی اگر قبلا هم فرزندی داشته باشید، کمی نگرانی تا زمانی که کودک زیبای خود را ببینید، طبیعی است. گرچه داشتن کمی آگاهی سهم بسزایی دارد، و اطلاع یافتن و آمادگی برای تمام احتمالات همیشه مؤثر است.

رایج ترین روش زایمان، البته، زایمان طبیعی است. (شکل ۱-۱۰ شمایی کلی از این جریان را به ش ما نشان میدهد. به احتمال زیاد، آنچه را دکترها زایمان طبیعی خود به خود می گویند تجربه خواهید کرد، به این معناست که در نتیجهي فشار آوردن ش ما بدون نیاز به مداخله ی زیادی پیش می رود. اگر نیاز به کمی کمک داشته باشید، با فورسپس با دستگاه مکنده انجام می شود.

زایمانی که به استفاده از هریک از این ابزارها برای کمک به بیرون کشیدن بچه نیاز داشته باشد، زایمان طبیعی با ابزار کمکی گفته می شود. ما هر دو نوع آن را در این فصل توضیح می دهیم. در طول مرحله ی اول درد، دهانه ی رحم ش ما باز و پرده های جنینی پاره می شود.. هنگامی که دهانه ی رحم ش ما کاملا باز شود (تا ۱۰ سانتیمتر)، به آخرین مرحله از اولین مرحلهی درد می رسید و برای وارد شدن به مرحله ی دوم آماده می شوید، که با زور زدن، بچه را از طریق مجرای زایمان (مهبل) حرکت داده و در واقع خارج می کنید.

در پایان مرحله ی اول، ممکن است احساس فشار فوق العاده زیادی در مقعد خود داشته باشید. این احساس به احتمال زیاد در طول انقباضات به بیشترین حد خود می رسد. سر فرزند شما در مجرای زایمان پایین می آید و به اندام های داخلی همجوار فشار می آورد که نتیجه ی چنین احساسی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد