آشنایی با انواع صدمات دندانی در کودکان


آشنایی با انواع صدمات دندانی در کودکان

آشنایی با انواع صدمات دندانی در کودکان

 

دوران کودکی به اقتضای سن و شرایط جسمی و روحی کودکان سنین پرمخاطره ای است. کودکان در این سن شدیداً آسیب پذیر بوده و در معرض خطر حوادث کوچک و بزرگی هستند که سلامت آنها را تهدید میکند.

در میان اندامهای مختلف بیش از همه دندانها در معرض خطر آسیب و ضربه قرار دارند. کودکان بسیار بازیگوش و پرتحرک بوده و به بازیها و سرگرمیهای پرخطری مانند دوچرخه سواری و فوتبال و ... مشغول می شوند. دندانپزشکان همه روزه بویژه در فصل تابستان با کودکانی مواجه می شوند که با انواع صدمات در ناحیه دندانها و فک و صورت به آنها مراجعه می کنند.

صدمات وارد بر دهان و فک و صورت کودکان گاهی اوقات جدی بوده و عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد. آگاهی والدین از خطراتی که کودکان را تهدید می کند، نحوه برخورد با حوادث و چگونگی پیشگیری از آنها از جمله دانستنیهای ضروری است که میتواند بسیار مفید باشد.

هر سنی به اقتضای نوع فعالیت و بازی کودکان خطرات خاصی خود را دارد. مثلاً یک کودک شیرخوار با خزیدن روی زمین هر چیزی را وارد دهان خود میکند و بسیار اتفاق میافتد که اشیاء خطرناک را وارد دهان نموده و موجب آسیب رساندن به دندانها، زبان، لبها و مخاط دهان گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد