آشنایی با انواع پروتز و راه های نگهداری از آنها 


آشنایی با انواع پروتز و راه های نگهداری از آنها 

آشنایی با انواع پروتز و راه های نگهداری از آنها 

پروتزهای دندانی به چهار دسته تقسیم میشود:

 1- پروتزهای ثابت.

۲- پروتزهای متحرک

 ٣- پروتزهای کاملا

4- پروتزهای ایمپلنت

پروتزهای ثابت:

هر گاه تعدادی از دندانها از دست رفت، به گونه ای که یک فضای خالی ایجاد شد که دو طرف آن دندان وجود دارد، میتوان از پروتز ثابت استفاده نمود. در چنین حالتی دندانپزشک با تراشیدن و کوچکتر کردن دندانهای مجاور فضای خالی روی این دندانها روکش نموده و فضای خالی را هم با یک دندان مصنوعی پر میکند؛

به گونه ای که روکش های دو طرف با دندان یا دندانهای از دست رفته، يکپارچه شده و به صورت پلی به یکدیگر متصل گردیده و این پروتز يکپارچه که به نام "بریج خوانده میشود، روی دندانهای تراشیده شده چسبانده میشود. طبیعی است که پس از چسباندن دائم این بريج ممكن است دیگر نتوان آن را از روی دندانها برداشت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد