آشنایی با اهداف داشتن مشاوره تغذیه ای خانواده 


آشنایی با اهداف داشتن مشاوره تغذیه ای خانواده 

آشنایی با اهداف داشتن مشاوره تغذیه ای خانواده 

 

مشاوره تغذیهای هر خانواده می تواند جهت تنظیم یک رژیم غذایی مناسب جهت کودک یا کودکان خود با یک پزشک متخصص تغذیه و دندانپزشک خانوادگی خود مشورت نماید. داشتن مشاوره تغذیه ای با اهداف زیر صورت میگیرد:

۱- تنظیم یک رژیم غذایی با کالری کافی و مواد غذایی لازم برای رشد و تکاملی طبیعی و حفظ سسلامت کودکان

۲- جلوگیری از اثرات مخرب مواد قندی روی دندانها و در نتیجه حفظ سلامت دندانهای کودکان و یا

 ۳- پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف نامناسب مواد غذایی مانند سوء تغذیه، چاقی و انواع بیماریهای ناشی از مصرف نامناسب مواد غذایی

4-صرفهجویی در هزینه ها: تنظیم یک رژیم غذایی می تواند از مصرف بی رویه غذاهایی که مصرف آنها نه تنها برای بدن مفید نیست بلکه دارای عوارخس فراوانی است بکاهد و از این طریق به اقتصاد خانواده کمک کند.

5- بطور کلی مشاور تغذیه ای می تواند برای هر یک از اعضای خانواده با توجه به سن و شرایط جسمی آنها یک رژیم غذایی مناسب پیشنهاد نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد