آشنایی با با برخی  عوارض تنفس دهانی


 آشنایی با با برخی  عوارض تنفس دهانی

 آشنایی با با برخی  عوارض تنفس دهانی

 

تشخیص تنفس دهانی بسیار آسان بوده و با مشاهده باز بودن دهان کودک هنگام خواب مشخص میشود. البته برخی از کودکان بخشی از هوای مورد نیاز خود را از دهان و بخشی را از بینی می گیرند که در این حالت تنفس دهانی با شدت خفیف تری وجود دارد

 عوارض تنفس دهانی:

١- لبهای کوتاه و جدا از هم

 ٢- کام (سقف دهان) گنبدی شکل و فرورفته

 ۳- بیرون زدگی دندانهای ناحیه جلوی بالا

۴-کشیدگی و درازی صورت

۵- اپن بایت ناحیه جلوی دهان

۶-  زبان باردار

۷- گونه های برجسته

۸- ناهنجاری فکی و دندانی

۹- خشکی دهان

۱۰- پوسیدگیهای دندانی و بیماریهای لثه

این عوارض علاوه بر این که ظاهر بیمار را نازیبا میکند، هر کدام به تنهایی میتوانند مشکلاتی را برای کودک مبتلا ایجاد نمایند. همچنین ثابت شده است که کودکان مبتلا به تنفس دهانی، همواره از کمبود اکسیژن رنج برده و لذا از نظر یادگیری و حافظه دچار مقداری کندی می شوند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد