آشنایی با برخی آزمایش ها برای بررسی ترشحات زن باردار


آشنایی با برخی  آزمایش ها برای بررسی ترشحات زن باردار

آشنایی با برخی آزمایش ها برای بررسی ترشحات زن باردار

 دو آزمایش نسبتا جدید برای بررسی ترشحات یک زن باردار از نظر وجود ماده ای که می تواند احتمال وقوع زایمان زودرس را نشان دهد، وجود دارد. یکی از این آزمایش ها، فیبرونستین جنینی نام دارد، که شامل نمونه برداری از قسمت عقب مهبل است. نتیجه ی منفی این آزمایش، نشانه ی خوبی برای عدم احتمال زایمان زودرس در چند هفته ی آینده است. اما نتیجه ی مثبت، نشانه ی ضعیف تری از وقوع زایمان زودرس در آینده ی نزدیک است. آزمایش دیگر، که استریول بزاقی نام دارد، شامل کرد، که نشان داده است خطر مشکلات تنفسی و مشکلات دیگر را در نوزادان نارس کاهش می دهد. خطرات ناشی از دریافت این داروها برای مادر قابل اغماض است. و مطالعات گسترده ای نشان داده که استروئیدها در حدود یک هفته برای بچه سودمند است. بیمارانی که همچنان در معرض خطر زایمان زودرس قرار دارند و بیش از یک هفته از زمانی که استروئید تزریق کرده اند گذشته، نباید یک بار دیگر تزریق را تکرار کنند.پیشگیری از درد زودرس اخیر مطالعات متعددی نشان می دهد زنانی که در معرض خطر زیاد برای زایمان زودرس هستند (به فهرستی که در «رسیدگی به درد زودرس» پیشتر در این فصل امده، نگاه کنید.ممکن است در صورت دریافت نوع خاصی از پروژسترون ها در طول دوران بارداری، احتمال زایمان زودرس را کاهش دهند، مطالعات هم در مورد پروژسترون های تزریقی و هم در مورد شیاف های مهبلی پروژسترون بررسی شده است. در حال حاضر محققان هنوز نمی دانند کدام بهتر است، ولی مطالعات متعددی در حال انجام است که مصرف پروژسترون را برای پیشگیری از زایمان زودرس بررسی می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد