آشنایی با برخی اصطلاحات پزشکان برای توصیف ضربان قلب جنین


آشنایی با برخی اصطلاحات  پزشکان برای توصیف ضربان قلب جنین

 آشنایی با برخی اصطلاحات پزشکان برای توصیف ضربان قلب جنین

 

ممکن است بشنوید پزشکتان برای توصیف ضربان قلب جنین از عبارت های زیر استفاده می کند:

عادی: در حدود ۱۲۰ تا ۱۶۰ ضربه در دقیقه

 برادیکاری: کاهشی در ضربان قلب، تا زیر ۱۲۰ ضربه در دقیقه، که برای بیشتر از دو دقیقه باقی بماند.

تاکیکاردی: افزایش در ضربان قلب تا بالای ۱۶۰ ضربه در دقیقه، برای بیش از دو دقیقه ش تاب: افزایش مختصر بالای خط مبنای ضربان قلب جنین، که اغلب بعد از حرکت جنین به وجود می آید. شتاب ضربان قلب علامت اطمینان بخشی است.

کاهش سرعت: اینها کاهشهای متناوب زیر خط مبنای ضربان قلبجنین است. بارز بودن کاهش سرعت، به تناوب آن، میزان افت ضربان قلب، و زمان وقوع آنها در رابطه با انقباضات بستگی دارد. کاهش سرعتها بر طبق زمان وقوع آنها در رابطه با انقباضات، به عنوان زود، متغیر یا دیر طبقه بندی شده است.

کنترل داخلی

هنگامی که فرزند شما به جای کنترل خارجی به مراقبت بیشتری نیاز پیدا می کند پزشکتان از دستگاه کنترل ضربان قلب داخلی استفاده می کند. ممکن است پزشک نسبت به نحوهی تحمل بچه در طول درد زایمان نگران شود، یا اینکه به سختی بتواند با دستگاه خارجی ضربان قلب بچه را بگیرد - مثلا، در صورتی که بیش از یک بچه داشته باشید.

به منظور کنترل جنین به صورت داخلی (که به آن الکترود پوست سر داخلی نیز گفته می شود)،پرده های جنینی (کیسه ی آب) باید پاره شده و دهانهی رحم حداقل ۱ تا ۲ سانتیمتر باز شده باشد. در طول معاینه ی داخلی، مانیتور از طریق یک لوله ی پلاستیکی قابل انعطاف، از میان دهانه ی رحم عبور داده میشود. این روش ناراحت کننده تر از معاینهی لگن نیست. سپس یک الکترود نازک به سر بچه وصل می شود. این روش کاملا بی خطر است و تنها بسیار به ندرت با عفونت موضعی یا خارش خفیف بر روی سر بچه همراه می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد