آشنایی با برخی تجهیزات دندانپزشکی


آشنایی با برخی تجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با برخی تجهیزات دندانپزشکی

 

کنترل عفونت با دستگاههای جدید.

یونیت های جدید دندانپزشکی امروزه به گونه ای طراحی می شود که امکان انتقال عفونت را به حداقل می رسانند.

- تراش دندانها با سرتوربین های دارای فیبر نوری (Fiber Optic) ست

با استفاده از این سرتوربین ها میتوان دندانها را با دقت بسیار بیشتر تراش داد و بر عمر پرکردگیها افزود.

- تراش و پرکردن دندانها با دستگاههای مخصوص به نام Cad Cam که با استفاده از کامپیوتر انجام میگیرد و پرکردگیهای دندانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر زیبایی بسیار بهتر انجام میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد