آشنایی با برخی عوامل ژنتیکی که باعث کاهش وزن جنین


آشنایی با برخی عوامل ژنتیکی که باعث کاهش وزن جنین

آشنایی با برخی عوامل ژنتیکی که باعث کاهش وزن جنین

 عوامل ژنتیکیبرخی عوامل ژنتیکی باعث می شود جنین کمتر از حد متوسط رشد کندناهنجاریهای قلبی و گردش خون در جنین. مثال ها شامل نقایص قلبیمادرزادی یا ناهنجاری های بند ناف است.مواد غذایی ناکافی برای مادرتغذیه ی مناسب به خصوص  در سه ماهه ی سوم حائز اهمیت است.عفونت از جمله سیتومگالوویروس، سرخجه و توکسوپلاسموز.بارداری چندقلویی. پانزده تا ۲۵ درصد از دوقلوها، و حتی بیشتر سه قلوها، دچار محدودیت رشد داخل رحمی اند. دوقلوها تا ۲۸ تا ۳۲ هفتگی به همان نسبت تگ جنینها رشد می کنند، بعد منحنی رشد دوقلوها افت می کند. ، عوامل جفتی و مشکلات جفتی - رحمی. از آنجا که جفت مواد غذاییو اکسیژن را برای جنین تأمین می کند، در صورتی که عملکرد آن ضعیف باشد یا خون به راحتی از رحم به جفت جریان نداشته باشد، ممکن است جنین به نحو مناسب رشد نکند. خانم هایی که دچار سندرم پادتن ضد فسفولیپید (یک مشکل در رابطه با لخته شدن خون)، خونریزی عودکننده، بیماری عروقی یا فشار خون مزمن هستند، در معرض خطر محدودیت رشدمادران باردار می پرسند «آیا در صورتی که بیشتر بخورم، فرزندم تا حد ج: متأسفانه، پاسخ نه است. بیشتر خوردن مشکل را طبیعی رشد خواهد کرد؟اصلاح نمی کند، مگر آنکه در حد قابل ملاحظه ای سوء تغذیه داشته باشید. داخل رحمیاند، زیرا این شرایط موجب عملکرد ضعیف جفتی میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد