آشنایی با برخی وسایل تمیزکننده بین دندان


آشنایی با برخی وسایل تمیزکننده بین دندان

آشنایی با برخی وسایل تمیزکننده بین دندان

 

وسایلی که جهت تمیز نمودن سطوح بین دندانی بکار می روند، عبارتند از:

-نخ دندان

- خلال دندان

مسواکهای بین دندانی

- شستشوی دهان با فشار آب

نخ دندان :

سطوح بین دندانی به وسیله مسواک پاک نمیشود و بیشترین پوسیدگیها نیز در این سطوح ایجاد می شود. کاربرد نخ دندان برای تمیزکردن این سطوح ضروری است. در واقع مسواک بخشی از کار حذف پلاک و تمیز کردن دندانها را انجام میدهد و بخش مهمی از نظافت دندانها به عهده نخ دندان است. بدون کاربرد نخ دندان مسواک زدن کافی نیست. بهتر است قبل از مسواک از نخ دندان استفاده کرد تا با خارج کردن غذاهای گیرکرده بین سطوح مجاور. دندانها و سطوح بین دندانی بهتر شستشو شده و تحت تأثیر اثرات مفید فلوراید موجود در خمیر دندانها قرار گیرد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد