آشنایی با  برنامه تمرینی انعطاف پذیری کشش پا و تنه


 آشنایی با  برنامه تمرینی انعطاف پذیری کشش پا و تنه

 آشنایی با  برنامه تمرینی انعطاف پذیری کشش پا و تنه

 ۱- حالت شروع: روی زمین بنشینید.۲ - پاها را با دست ها بگیرید و بالا تنه را به تدریج به طرف پایین و روی پاها خم کنید. سعی کنید شکم را روی پاها بیاورید (پاها را صاف نگه دارید و پیشانی را روی زانوها قرار دهید).۳- وقتی به این مرحله رسیدید، تا آنجا که می توانید خم شوید و در این حالت چند ثانیه مکث کنید.تکرار تمرین: این حرکت را چند بار تکرار کنید و هر بار قدری فشار را بیشتر کنید. فراموش نکنید که حرکت را به آرامی انجام دهید. چند ثانیه در این حالت بمانید. دقت کنید که حرکت اضافی نداشته باشید.فواید این تمرین: این حرکات انعطاف پذیری تنه، پاها، ساق پاها و عضلات پشت را افزایش می دهند.انعطاف پذیری: کشش ساق پا و تنه  ۱- حالت شروع: مانند حرکت شکل ۱۰ تا آنجا که می توانید، پاها را از یکدیگر باز کنید و آنها را کشش دهید. ۲- در حالی که پا را گرفته اید، روی آن خم شوید. سپس این حرکت را روی پای دیگر انجام دهید. تکرار تمرین: این حرکت را چندین بار روی هر دو پا انجام دهید؛ ولی ضمن حرکت،تکان اضافی نداشته باشید.انعطاف پذیری: کشش ساق پا و تنه (نشستن به صورت عبور از مانع) ۱- حالت شروع بنشینید. یک پا را به طرف جلو بکشید و پای دیگر را در کنار به صورت خمیده قرار دهید. ۲- روی پای کشیده تا آنجا که میتوانید، خم شوید. ضمن کشش، بدن را تکان دهید. ۳- بدن را تا جایی که می توانید، روی پا خم کنید و بعد بچرخانید.تکرار تمرین: تمرین را با هر دو طرف انجام دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد