آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت اول


آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت اول

آشنایی با بیماریهای حالب

 

بیماریهای کلیه وحالب

بیماری های کلیه ها بسیارند وموجب عوارض و ناراحتی های بسیار میشوند . طبیعی است که برای تهیه این مباحث و تحقیقات غیر از اطلاعات علمی ، از منابع دانشگاهی و علمی پیشرفته بهره گیری شده است . " بیماریها وانومالیهای کلیه یا قسمت بالای مجرای ادراری می تواند مخاطره آمیز باشد مثل بیماری هیپوپلازی کلیه، بیماری پولی کیستیک کلیه، یا اینکه می تواند زمینه را برای بیماریهای اکتسابی مهیا سازد.مثل دوگانگی نسبی حالب. آنومالی های دستگاه اوروژنیتال در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تمام آنومالیهای مادرزادی را تشکیل میدهد و بطور شایع یکی از آنومالی های متعدد می باشد . در بعضی بیماران نقائص ویژه دیگری هم با آن توأم میباشد مثل آنوریسم عروق مغزی با کلیه پولی کیستیک و کری عصبی با نارسائی پارانشیمال مادرزادی کلیوی . آنومالی های مادرزادی اعضاء مختلف با کلیه بطور فراوان دیده میشود .و پدیده پیچیده رشد آمبریولوژیک کلیه با ماتوراسیون سریال - پرونفروز، مزونفروز و متانفروز و توسعه غیر وابسته سیستم جمع کننده قبل از اتصال به پارانشیم کلیوی و نزول و چرخش از لگن به پهلو، فرصت های متعددیبرای رشد ناهنجار مجرای ادراری فراهم میسازد . ناهنجاریهای کلیوی معمولا" تقسیم میشوند به ناهنجاری در تعداد شامل آژنزی دوطرفه، آژنزی یکطرفه، کلیه های زیادی یا فرعی ، ناهنجاریهای وضعیتی شامل اکتوپی مثل کلیه لگنی ، اکتوپی متقاطع با یا بدون اتصال ، نفروپتوزیس یا کلیه متحرک. آنومالیهای شکلی مثل کلبه نعل اسبی ، د بېسک شکل نوده غلنبه - ساعت شنی -لوبوله وگرد .ناهنجاری های چرخشی - ناهنجاری های حجم و ساختمان و بیماری پولی کیستیک ، ناهنجاری های لگنچه کلیوی شامل دوگانگی که بنام کلیه دوگانه خوانده میشود و هیدرونفروز مادرزادی تمام این ضایعات از نظر کلینیکی مهم می باشند مشخص نمودن اینکه یک توده قابل لمس ممکن است توده فعال کلیوی باشد مارا از اشتباه تشخیصی و درمانی برحذر میدارد. شیوع نسبی ناهنجاری های مادرزادی دستگاه اوروژنیتال مارا براین میدارد که هر بیماری که دارای ناراحتی های شکمی می باشد این ناهنجاریها را در نظر داشته باشیم .

برگشت ادرار بداخل حالب

علیرغم بالا رفتن فشار دفع بوسیله عضله دتروسور"" Detrus or "هیچگاه در اشخاص طبیعی ادرار از مثانه بدرون حالب (هنگام دفع) پس نمیزند. سیر مایل زیر مخاطی قسمت داخل مثانه ای حالب با پریستالتیسم نورمال حالب بنظر میآید مانع برگشت ادرار از مثانه بحالب باشد . رفلکس حالبی بعنوان یکآنومالی مهم مجاری ادراری که باعث عفونت مقاوم و عود کننده می شود شناخت شده است .رل برگشت ادراری در ایجاد تخریب کلیوی بدون حضور عفونت روشن نیست . علل شناخته شده برگشت ادرار به حالب عبارتند از بد شکلی های (دفرمیتی های) مادرزادی ، انسداد راه خروجی مثانه، بدکاری عصبی ، تغییرات جراحی قسمت داخل مثانه ای حالب و عفونت ، مهم است که معلوم شود عفونت ممکن است باعث برگشت ادراری شود یا نه. بیماران با رفلکس حالبی معمولا" با علائم عفونت مقاوم یا عود کننده مجرای ادراری مراجعه می نمایند .گاه گاهی درد متناوب پهلو هنگام دفع ممکن است وجود داشته باشد. گرچه رفلکس را ممکن است بوسیله تکنیک های سیستوسکوپیک بابکار بردن کروموزن ها یا مطالعات ایزوتوپیک نشان داد ولی سیستوگرام هنگام دفع یا سیستوگرام رتروگراد هم بسهولت باعث تشخیص ضایعه میشود . رفلکس حالبی بیشتر در پیش کودکان تا بالغین و بیشتر پیش زنان تا مردان تشخیص داده میشود . در بعضی بیماران ممکن است رفلکس بدنبال حذف عوامل ایجاد کننده مثل عفونت یا انسداد خود بخود رفع شود یا تخفیف یابد .از طرف دیگر بکارگرفتن تکنیک های ساده ای مثل تخلیه دو با سه باره توام با درمان عفونت حذف عفونت، و جلوگیری از صدمه کلیه می توان به بیمار کمک کرد . هنگامیکه قسمت داخل مثانه ای حالب غیر عادی باشد برگرداندن وضع نورمال تشریحی حالب و ارتباط بین حالب و مثانه را می توان بوسیله روش های مختلف "معمولا" دوباره کاری حالب "بدست آورد با برطرف نمودن رفلکس حذف عفونت هم ممکن میشود.آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد