آشنایی با بیماری های لثه


آشنایی با بیماری های لثه

آشنایی با بیماری های لثه

 

بیماریهای لثه (بیماریهای پریودنتال)

بیماریهای پریودنتال شامل کلیه امراضی است که لثه و نسوج نگهدارنده دندان را مبتلا میکنند؛ لذا بهتر است ابتدا به ساختمان (آناتومی) لثه و نسوج نگهدارنده دندان که به آن پریودنشیوم گفته می شود، بطور خلاصه اشاره ای داشته باشیم. بطور کلی دندانها به وسیله نسوج و ساختمانهایی نگهداری و حمایت می شوند که به آنها پریودنشیوم می گویند؛ بنابراین پریودنشیوم شامل اجزای زیر است:

1- لثه

۲- استخوان آرواره (آلوئول)

۳- الیاف اطراف ریشه دندان (لیگامان پریودنتال)

 لثه: به آن بخشی از پریودنش یوم گفته می شود که دور تا دور دندان را فراگرفته و از یک طرف به دندانها و از طرف دیگر به مخاط دهان ختم میگردد. لثه تنها بخشی از پریودنشیوم میباشد که در دهان قابل مشاهده است. بیماریهای پریودنتال غالباً از ناحیه لثه شروع میشود و در اصطلاح عامیانه بیماریهای پریودنتال به بیماریهای لثه گفته می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد