آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی


آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی

آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی

 

  بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی  برنامه ای است که از طرف اداره ی کل تأمین اجتماعی (SSA) (Social Security Administration) و بر پایه ی سابقه ی کار شما بنا نهاده شده،در اینجا به ذکر شرایط مورد نیاز شما برای تکمیل فرم مربوط به SSDI میپردازیم.

* شما باید در طول سالها به مدت کافی کار کرده باشید (بعضی از این سالهای کاری باید سالهای اخیر باشد) و مالیاتهای تأمین اجتماعی را پرداخته باشید یک پزشک باید تایید کند که شما ناتوان تر از انید که در هر پستی کار کنید

در حال حاضر قادر به کار کردن نباشید - یا اگر هستید، درآمدتان از حداقل درآمد یک کارمند که ۸۶۰ دلار در ماه برای افراد عادی و ۱۴۵۰ دلار برای افراد نابینا است، کمتر باشد. این اعداد و ارقام هرازچند گاهی تغییر می یابد   تا جبران کنندهی تغییر در سطح هزینه ی زندگی باشد.

SSA در مورد فرد مبتلا به ام اسی، چهار مورد را به عنوان نقیصه می شناسد: راه رفتن، بینایی، مشکلات شناختی و خستگی (در فصول ۷ و ۹ می توانید مطالب بیشتری در مورد این علایم و راه درمان آنها بیابید). جهت استفاده از مزایای قوانین SSDI، پزشکتان باید کتباً اعلام کند که شما در حداقل یکی از چهار مورد بالا دچار نقصان بارزی هستید.

اغلب تقاضانامه های SSDI ابتدا به ساکن مردود اعلام میگردد، پارهای به خاطر اینکه پزشکان از جمله متخصصان اعصاب، در زمینه ی پر کردن آنها دورهای ندیدهاند و در تقاضانامه ی مزبور صریحاً قید نمی شود که اختلالات فوق به دلیل ام اس یا مأیوس نشوید - میتوانید از SSA درخواست تجدیدنظر کنید. در صورت نیاز انجمن ملی ام اس میتواند شما را به یک وکیل ارجاع دهد تا در این زمینه کمکتان کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد