آشنایی با ترکیبات بزاق دهان 


آشنایی با ترکیبات بزاق دهان 

آشنایی با ترکیبات بزاق دهان 

 

ترکیبات بزاق:

 ۱- آب، ۹۹ درصد بزاق را آب تشکیل میدهد.

 ۲- پروتئینها که شامل آنزیمها، ایمونوگلوبولین ها، گلیکوپروتئینها و غیره می باشد.

 ۳- مواد معدنی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفات که به صور مختلف در بزاق وجود داشته و وظیفه خاصی را به عهده دارند.

اعمال بزاق :

 بزاق ترکیبی پیچیده، حیاتی و بسیار مهم بوده و وظایف گوناگونی را به عهده دارد. برخی از وظایف بزاق به شرح زیر می باشد: اق ه ي الدم الف- جلوگیری از پوسیدگی دندانها: یکی از مهمترین وظایف بزاق جلوگیری از پوسیدگی دندانهاست.

به همان نسبت که حجم بزاق کاهش مییابد، میزان پوسیدگی دندانها بالا میرود. افرادی که به دلیل بیماریهای خاص مبتلا به کاهش ترشح بزاق شده و یا افراد مسن که بطور طبیعی دچار خشکی دهان می شوند، دندانهای آنها به شدت آسیب پذیر میگردند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد