آشنایی با تومور بدخیم کوریوکارسینوم(Choriocarcinoma)


آشنایی با تومور بدخیم کوریوکارسینوم(Choriocarcinoma)

آشنایی با تومور بدخیم کوریوکارسینوم(Choriocarcinoma)

کوریوکارسینوم(Choriocarcinoma)

توموری است بدخیم که از بافت جفت در رحم منشاء میگیرد. در اغلب موارد این تومور همراه با مول (بچه خوره) دیده میشود ولی در ۲۵ درصد از موارد بدنبال حاملگی خارج از رحم بوجود میآید. تقریباً۱/۳ موارد تومور در زنان بالای ۴۰ سالگی دیده می شود.

علائم تومور کوریوکارسینوم

شامل خونریزی غیرطبیعی از واژن، احساس ناراحتی در شکم است و اگر تومور نقاط دیگر بدن را نیز درگیر کند (مثل مغز یاریه) علائم درگیری آن اعضاء هم بروز میکند. تشخیص تومور به کمک اندازه گیری سطح هورمون H,CG (که در این افراد بالاتر از حد طبیعی است) ممکن می شود.

همچنین با سونوگرافی می توان علائم این تومور را در رحم یافت. درمان از طریق شیمی درمانی انجام می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد