آشنایی با تکنیک بی حسی نخاعی در زایمان


آشنایی با تکنیک بی حسی نخاعی در زایمان

آشنایی با تکنیک بی حسی نخاعی در زایمان

 

بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی شبیه اپیدورال است، با این تفاوت که دارو درون فضایی که زیر پرده ی محافظ نخاع است، تزریق می شود. این تکنیک اغلب برای زایمان سزارین استفاده می شود، مخصوصا اگر به سزارین ناگهانی نیاز باشد و هیچ اپیدورالی در طول درد گذاشته نشود.

اطلاعات فراهم شده در بخش قبلی در مورد اپیدورال با توجه به مقدار داروی مورد نیاز و خطرات همراه با آن)، در بی حسی نخاعی نیز صادق است. بی حسیهای موضع دمی و نشیمنگاه بی حسی موضعی دمی (که در قسمت انتهایی یا پایینی مجرای نخاع گذاشته میشود)، و بی حسی موضعی نشیمنگاه (که همان منطقه از پاها و کشاله ران را بی حس می کند که در تماس با نشیمنگاه زمانی است که روی آن می نشینید) شامل قرار دادن داروها در قسمت بسیار پایین مجرای نخاع است؛

بنابراین داروها تنها اعصاب دردی را که به مهبل و پرینه (منطقه ی بین مهبل و مقعد) می رود، تحت تأثیر قرار می دهد. این روش ها شروع سریع تری برای از بین بردن درد دارد، ولی اثر آن زودتر از بین می رود. انجام این بی حسی ها نیز نیازمند تبحر قابل ملاحظه ای برای متخصص بیهوشی است، و در همه جا مقدور نیست. بی حسی های شرمگاهی دکتر شما می تواند با تزریق داروی بی حسی داخل مهبل، در محلی نزدیک به اعصاب شرمگاهی، بی حسی انجام دهد. این تکنیک قسمت مهبل و پرینه را بی حس می کند، ولی برای از بین بردن درد انقباضات کاری انجام نمی دهد.

بیهوشی عمومی زمانی که بیهوشی عمومی دارید، توسط یک متخصص بیهوشی با استفاده از داروهای مختلف، کاملا بیهوش میشوید. دکترها تقریبا دیگر از این روش برای درد زایمان استفاده نمی کنند، و این تکنیک تنها ندرتا برای زایمان های س زارینی استفاده میشود که با خطر بیشتری از عوارض مربوط است.

بیهوشی عمومی باعث میشود در طول به دنیا آمدن فرزند خود خواب باشید. ولی در صورتی که مشکل لخته شدن خون داشته باشید که قرار دادن سوزن را درون ستون فقرات تان منتفی کند، یا اگر س زارینتان فوریت داشته باشد و وقتی برای انجام اپیدورال نباشد، باید از بیهوشی عمومی استفاده شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد