آشنایی با حرفه بهداشت کاران دهان و دندان


آشنایی با حرفه بهداشت کاران دهان و دندان

آشنایی با حرفه بهداشت کاران دهان و دندان

 

دسته دیگر از شاغلين حرفه دندانپزشکی، بهداشت کاران دهان و دندان می باشند. در سال ۱۳۹۱ قانونی از مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن دوره دوساله تربیت بهداشتكار دهان و دندان تأسیس گردید.

بر اساس این قانون هر ساله تعدادی از دیپلمه های روستایی از سراسر کشور جهت طی دوره دو ساله از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند. افراد پذیرفته شده متعهد میشوند که پس از فارغ التحصیلی به مدت 5 سال در مرکز بهداشتی درمانی زادگاه خود و یا یکی از روستاهای مورد نیاز خدمت نمایند.

خدمات آنان هم بیشتر از نوع خدمات پیشگیری و برخی از کارهای ساده دندانپزشکی در حد پاسخگویی به نیازهای ضروری روستائیان میباشد. به علاوه طبق قانون این افراد می توانند پس از انجام تعهدات خود با شرکت در کنکور سراسری در صورت قبولی به صورت تکمیلی وارد دانشکده های دندانپزشکی شده و دوره دکترای دندانپزشکی را طی نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد