آشنایی با داروها ی ضد فشار خون شایع و عوارض آنها


آشنایی با داروها ی ضد فشار خون شایع و عوارض آنها

آشنایی با داروها ی ضد فشار خون شایع و عوارض آنها

 

پروپرانولول

این دارو جزو داروهای ضد فشار خون و ضد درد قلبی (آنژین) می باشد. همچنین در بیماری میگرن نیز بعنوان درمان کمکی استفاده می شود. در بالغین برای کنترل فشار خون روزانه ۸۰ میلی گرم از راه خوراکی در دو تا چهار دوز منقسم استفاده میشود.سپس در طی ۳ تا ۷ روز تا حداکثر ۶۴۰ میلی گرم در روز نیز افزایش می یابد (تحت نظر پزشک) برای کاهش اضطراب نیز مقدار ۱۰-۸۰ میلی گرم از آنرا میتوان یک ساعت قبل از فعالیت استفاده نمود. شکل دارویی آن قرصهای ۱۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرمی و آمپول های ۱ میلی گرمی است.عوارض:در بیماران مبتلا به آسم میتواند اختلال تنفسی آنها را تشدید نماید. افسردگی روانی خفیف و برگشت پذیر.    

آتنولول

این دارو علاوه بر تأثیر ضد فشار خون بالا، اثر ضد درد قلبی نیز دارد. در بالغین ابتدا روزانه ۵۰ میلی گرم از راه خوراکی به صورت یک نوبتی استفاده می شود. در صورت نیاز میتوان مقدار مصرف آن را بعد از ۷ تا ۱۴ روز به ۱۰۰ میلی گرم رساند. شکل دارویی آن قرص های ۵۰ میلی گرمی است. با عوارض: کندی ضربان قلب - حملات تشنجی - نارسایی قلب.

متیل دوپا

این دارو در فشار خون های شدیداً بالا و فشار خون های متوسط بکار برده میشود. در ۴۸ ساعت اول ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی، دو یا سه مرتبه در روز استفاده می شود. سپس در صورت نیاز این مقدار هر ۲ روز یک بار افزایش یا کاهش مییابد. مصرف داخل رگی آن می بایست با احتیاط انجام شود. عوارض:تورم پایا قسمت تحتانی ساق پا، تب، افسردگی روانی یا اضطراب و کابوس

فوروسماید

این دارو از راه زیاد کردن ادرار سبب کاهش فشار خون می شود. مصرف تزریقی این دارو می بایست توسط پزشک و آهسته انجام شود. (۴۰ میلی گرم) در بالغین روزانه ۴۰-۲۰ میلی گرم از راه خوراکی به هنگام صبح و سپس ۶ تا ۸ ساعت یک بار ۴۰-۲۰ میلی گرم به مقدار آن اضافه می شود. تا پاسخ مطلوب ایجاد شود. شکل دارویی آن قرص های ۴۰ میلی گرمی و آمپول ۱۰ میلی گرمی و انفوزیون آهسته ۲۵۰ میلی گرمی است. عوارض: سرگیجه هنگام ایستادن - مدفوع سیاهرنگ  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد