آشنایی با رشته پروتزهای دندانی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی


آشنایی با رشته پروتزهای دندانی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

آشنایی با رشته پروتزهای دندانی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

 

بطور کلی اصطلاح "پروتز در پزشکی به وسیله ای گفته میشود که جانشین عضو از دست رفته میشود و کار آن عضو را انجام میدهد. مثلا دست و پای مصنوعی و چشم و گوش مصنوعی همگی پروتز می باشند .

بنا بر این تعریف، پروتزهای دندانی عبارتند از انواع مختلف دندانهای مصنوعی که جایگزین دندانهای طبیعی از دست رفته میشوند. استفاده از پروتزهای دندانی سابقه ای بسیار طولانی دارد و بشر همواره در فكر يافتن جانشین مناسبی برای دندانها خود بوده است. رشته پروتزهای دندانی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است و امروزه دامنه بسیار وسیعی یافته است.

وقتی از سلامت و تعريف آن صحبت میکنیم، می بینیم بی دندانی یک بیماری و یک عارضه محسوب میشود. عارضه ای که به علت فراوانی آن برای ما طبیعی جلوه می کند. شخص بی دندان خواه بی دندانی نسبی باشد یا کامل همانند یک بیماری است که یک عضو دیگر خود را مثلا چشم يا گوش خود را از دست داده باشد؛ زیرا در این حالت نیز یک عضوی از بدن خود به نام دندان از دست داده است؛

ليكن چون اولا تعداد دندانها زیاد است و ثانية دندانها در حفره دهان مخفی بوده و کمتر در معرض دید دیگران قرار دارد، ما بی دندانی را کمتر احساس میکنیم. چه بسا افرادی هستند که سالهاست همه یا تعداد از دندانهای خود را از دست داده و بدون این که پروتزی در جای آنها قرار داده باشند، به این بی دندانی عادت کرده و هیچگاه به فکر درمان هم نیستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد