آشنایی با روانپرستاری و وظایف ان


آشنایی  با روانپرستاری و وظایف ان

آشنایی با روانپرستاری و وظایف ان

 تعریفشخصیت و اطلاعات و دانش خودش در زمینه تئوری های روانی و امکاناتموجود محیط برای ایجاد تغییرات درمانی موثر در افکار، احساسات و رفتار بیمار استفاده میکند. توانایی هر پرستار برای تأثیرگذاری بر این تغییرات به تجارب و تحصیلات او بستگی دارد.پرستاران دوره های دو ساله دانشگاهی و یا دیپلمه های بهیاری در زمینه روانپرستاری از تجارب اندکی برخوردار می باشند. پرستارانی در این رشته، متخصص محسوب می شوند کهفوق لیسانس خود را در شاخه روان پرستاری کسب نموده باشند. روان پرستار فرصت هایی را برای بیمار به وجود میآورد تا بتواند واکنشهای رفتاری ناسازگار خود را در محیطی آرام و راحت تغییر دهد، یعنی در جائی که شرایطاضطراب زا بتوانند تحت کنترل قرارگیرند.)وظایف محل کار روانپرستار معمولاً در بیمارستان میباشد ولی او ممکن است در مراکز بهداشتی و درمانی یا موسسات روانی مخصوصی کودکان یا بزرگسالان نیز فعالیت کرده و وظایف مختلفی را عهده دار شود. روانپرستار در بیمارستان بیشتر با بیمار سروکار دارد، او تقریباً تنها فردی است که بیش از سایر افراد گروه تیم روانپزشکی - روانپزشک، روانپرستار، روانشناسی بالینی، مددکار اجتماعی روانی، کار درمانگر، و مشاور پزشکی - با بیمار تماس دارد. همچنین روانپرستار ممکن است در مراکز درمانی کودکان عقب مانده ذهنی و مبتلا به مشکلات اجتماعی - روانی فعالیت نموده و یا این که در موسسه های اجتماعی و تربیتی به عنوان مشاور همکاری نماید.اهم وظایف روان پرستار در جامعه و بیمارستان شامل این موارد هستند:فراهم آوردن محیط درمانی؛ برقراری ارتباط مناسب و درمانی با بیمارانو مددجویان؛ حمایت عاطفی از بیماران؛ کمک به بیماران برای پذیرش موقعیت خود؛ آموزشی مهارتهایی که در زندگی روزمره مددجویان لازم است؛ آموزشی به بیماران و خانواده آنها در مورد عوارضی داروهای تجویز شده، طول مدت درمان، و نیز نکات مهم مراقبتی؛ شناسایی نیازهای مددجویان دچار انزوای اجتماعی؛ ارتقاء سطح سلامت روانی افراد و تشویق خانواده برای استفاده از مراقبت های بهداشتی؛ شناسایی و کمک به افراد بی سرپرست و بی خانمان؛ آموزشی به بیمار و خانواده او در مورد پیگیری امر درمان و مراجعه به کلینیک های روانپزشکی؛ و همکاری و تشریک مساعی با سایر اعضا تیم روانپزشکی)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد