آشنایی با روش ارتدنسی پیشگیری


آشنایی با روش ارتدنسی پیشگیری

آشنایی با روش ارتدنسی پیشگیری

 

بسیاری از ناهنجاریهای دندانی فکی را میتوان در دوران کودکی یعنی در سنین رشد کودک پیشگیری و درمان نمود.

برای مثال اگر یک دندانپزشک کودکان متوجه شد فک پایین کودکی در سنین ۸-۷سالگی جلو آمده و جلوتر از فک بالا قرار گرفته میتواند با استفاده از دستگاههای مختلف از جمله چانه بند" از رشد بیش از حد فک پایین جلوگیری نموده و ظرف 6 ماه تا یک سال مشکل را حل کند یا اگر دندانهای شیری فک بالای کودکی بطور غیر طبیعی در داخل دندانهای پایین قرار گرفته باشد، می توان در همان سنین با استفاده از دستگاههای ارتدنسی پیشگیری، مشکل را حل کرد و از عوارض بعدی جلوگیری نمود.

همچنین پیشگیری از عادات دهانی و عوارض آنها در حیطه کار ارتدنسی پیشگیری است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد