آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن


آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن

آشنایی با ساختمان دندان و نسوج نگهدارنده آن

 

به طور کلی هر دندان از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. تاج دندان که قسمت اصلی دندان بوده و خارج از لثه قرار گرفته و قابل رویت می باشد. این بخشی از دندان است که کار جویدن غذا را انجام میدهد.

ریشه دندان که در داخل حفره استخوانی فرورفته و محکم گردیده است. یک رشته الیاف عضلانی بسیار باریک که در جهات مختلف کشیده شده است، از یک طرف به سطح ریشه دندان که سمان خوانده می شود و از طرف دیگر به دیوارههای حفره استخوانی آرواره چسبیده و تحت عنوان لیگامان پریودنتال دندان را در این حفره استخوانی به صورت شناور نگه می دارند. فشارهای وارده بر دندان از طریق ریشه به این لیگامان که نقش فنر را در اطراف ریشه دندان بازی می کند، منتقل نموده و باعث میشود.

دندان در محل خود در حفره دندانی به مقدار بسیار کمی جابجا شود؛ به عبارت دیگر دندان آن گونه که تصور میرود در یک حفره خشک استخوانی قرار ندارد که قادر به هیچگونه حرکتی نباشد بلکه روی یک بالشتک نرم عضلانی قرار دارد که از جهات مختلف قادر به حرکت است. نیروهایی که به دندان وارد می شود در هر جهت که باشد، موجب جابجایی مختصر دندان در جهت خلاف آن نیرو میگردد.

در اینجا می توان به دندانهایی که اصطلاحاً فک جوشی نامیده میشوند، اشاره کرد. دندانهای فک جوش که از نظر علمی به آن انکیلوز " می گویند، دندانهایی هستند که به علل مختلف لیگامان پریودنتال ندارند؛ لذا این دندانها بی واسطه و محکم به استخوان فک جوش خوردهاند.

استخوان آرواره که دندانها را در خود جای داده است، استخوانی است اسفنجی که به آسانی شکسته می شود. در داخلی ترین بخش آن یک لایه استخوانی نازک قرار دارد که الیاف لیگامان پریودنتال در جهات مختلف در آن فرو رفته است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد