آشنایی با طب و تفاوت آن با شاخه ی پزشکی امروزه


آشنایی با طب و تفاوت آن با شاخه ی پزشکی امروزه

آشنایی با طب و تفاوت آن با شاخه ی پزشکی امروزه

 

 در این  مطلب طب را تعریف کرده و به شما می گوییم چگونه این طب با شاخه ای  اصلی پزشکی امروزی فرق می کند تا در زمینه ی طب مکمل و حاشیه (CAM) یک مصرف کننده ی آگاه باشید. همچنین با تأکید بر اهمیت آزمون های بالینی کنترل شده ، توسط دارونما (placebo)، تأثیر و ایمنی هر درمانی را ارزیابی میکنیم و توضیح می دهیم که چه نوعی از این طب برای مبتلایان به ام اس مفید به نظر میرسد.

ما بر اهمیت این موارد تأکید میکنیم: صحبت با پزشک در مورد تمام جنبه های برنامه ی درمانی و یافتن راه های مؤثر و مطمئن در ترکیب برنامه های طب مکمل و حاشیه و ارزشیابی مواد یا تمریناتی که تحت عنوان مشتری جلب کن «درمان ام اس » عرضه می شوند، به شما ارائه می دهیم. هدف ما این است که شما یک مصرف کننده ی آموزش دیده باشید

CAMتعریف

 حروف اختصاری برای CAM 

complementary and alternative medicinessuasi   طب مکمل و حاشیه -- یا جایگزین) است، و شامل مواد یا درمانهایی است که یک فرد پایه پای درمانهای تجویزی توسط پزشک، برای خود انتخاب میکند (طب مکمل complementary) و همینطور مواد یا درمان هایی را شامل می شود که فرد به جای درمانهای تجویزی، برای خود برمیگزیند (طب حاشیه؛ alternative)، خوشبختانه به اطلاع می رسانیم که اکثر مبتلایان به ام اسی، درمان های غیرمرسوم را به عنوان مکملی برای درمان رایج ام اس انتخاب می کنند.

 در طول سالیان، طب مکمل و حاشیه به طرق مختلف تعریف شده است. با این مشخصه که این علوم در خارج از حیطه ی پزشکی مرسوم قرار میگیرد. امروزه محققین بیشتری تلاش میکنند، این مداخلات درمانی را به روش هایی که سایر درمانهای مرسوم مورد ارزیابی قرار میگیرد، مورد بررسی دقیق قرار دهند. هر درمان یا مادهای از طب مکمل و حاشیه، به محض اینکه مؤثر و ایمن بودن خود را را در ارزیابی های بالینی به اثبات برساند، راه خود را در جریان اصلی پزشکی امروزی باز خواهد کرد. به عنوان مثال، اکنون تمرینات ورزشی، بخش مهمی از مراقبت  بهداشتی منظم را تشکیل میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد